į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Kauno filialas
ATASKAITA UŽ 2017 METUS

Sausio 30 d. LPVA Kauno filialo atsargos pareigūnai rinkosi į Kauno įgulos Karininkų ramovę apžvelgti darbus, nuveiktus per 2017 metus.
Ataskaitinis susirinkimas prasidėjo nuotaikingu Vytauto Jurkevičiaus sukurtu filmuku apie įvykusius renginius ir labai geru klausimu filmo gale - „Kodėl tu nematei savęs“, taip pat atsakymu – „Todėl, kad niekur nedalyvavau“. Tai ir yra gera motyvacija visiems būti aktyvesniems.
Susirinkime dalyvavo Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Jonas Andriuškevičius ir jo kolegos, Kauno APVK viršininko pavaduotojas Darius Pliavga, LPVA valdybos atstovas Stanislovas Liutkevičius. Kauno filialo pirmininkas Bronius Olekas , skaidrių pagalba apžvelgė filialo nuveiktus darbus – susitikimus su Kauno rajono mokiniais, dalyvavimą su bendruomenės pareigūnais miesto masiniuose renginiuose ir kt., taip pat planus 2018 metams. Atsakingas valdybos narys už finansus, Vidas Petravičius pateikė finansinę ataskaitą. LAKS KAS pirmininkas Jonas Andriuškevičius , įsteigtus Jubiliejinius medalius, įteikė atsargos pareigūnams, kurie buvo juos užsisakę. Kauno AVPK viršininko pavaduotojas Darius Pliavga įteikė pasižymėjimo ženklus „Už atliktą pareigą 1991m.“ veteranams, kurie negalėjo dalyvauti PD organizuotame sausio 12d. renginyje. LPVA valdybos atstovas Stanislovas Liutkevičius pakomentavo esamą teisinę padėtį dėl nusavintų pensijų grąžinimo ir kitų problemų, kurios rūpi veteranams. Susirinkime dalyvavo daugiau negu pusė, esančių sąraše veteranų, kurie tikrai pajuto, kad buvimas kartu, dalyvavimas renginiuose stiprina filialo veiklą ir gerina pačių gyvenimą.


LPVA Kauno filialo informacija