į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Kauno filialas
Filialo dokumentai perduoti naujam pirmininkui

2017-01-28

 

LPVA Kauno filialo valdybos nariai ir LPVA Valdybos narys Raimondas Skibarka penktadienio popietę susirinko į neeilinį posėdį. Po ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo LPVA Valdyba savo nutarimu Nr.19 vasario 3 d. Bronių Oleką paskyrė Kauno filialo pirmininku.
Antanas Gaižauskas puikiai 3 metus vairavo filialo vairą ir nusprendė, kad reikalinga vadovų rotacija, taip nutikus – jam buvo įteiktas priminimas su filialo renginių nuotraukomis ir  įrašu “BUVUSIŲ BOSŲ NEBŪNA”, kas įpareigoja nenusišalinti nuo filialo reikalų. Finansistas Arvydas Minelga dokumentus perdavė Vidui Petravičiui, kuris tvarkys finansus. Naujai išrinkti valdybos nariai: Vytautas Jurkevičius, Faustina Čekavičienė, ir jau patirtį turintys: Jūratė Kavaliauskienė, Janina Ambrutienė, Gintautas Žemaitis pasiskirstė darbais. Revizorė Vida Glazkova dokumentų perdavimą patvirtino savo parašu.

 

LPVA Kauno filialo informacija