į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Kauno filialas
Kauno filialo nariai Advento proga apsilankė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

LPVA Kauno filialo nariai Advento laiku, šių metų gruodžio pirmosios dienos pavakarę, apsilankė Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur juos sutiko Kauno įgulos kapelionato kapeliono Tomas  Karklys. Susitikimo pradžioje kapelionas pakvietė visus sustoti ratu ir, susikibus už rankų,  maldoje prisiminti Anapilin išėjusius  policijos veteranus. Palinkėjęs visiems rimties,  susikaupimo ir šviesaus Šv. Kalėdų laukimo, kapelionas išsamiai papasakojo policijos veteranams Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios istoriją. Bažnyčia buvo pastatyta Rusijos caro įsakymu 1895 metais ir tarnavo stačiatikių bendruomenei. Atkūrus Lietuvos  nepriklausomą valstybę, ši bažnyčia buvo priskirta Lietuvos kariuomenės reikmėms. Sovietiniais laikais  bažnyčios statusas buvo panaikintas, ir joje įsikūrė paveikslų galerija. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1990 metais bažnyčia vėl buvo sugrąžinta katalikų bendruomenei. Sovietų okupacijos metais daugelis vertingų bažnyčios relikvijų buvo pradanginta, liko tik autentiški vargonai. Kapelionas T. Karklys policijos veteranams parodė bažnyčios patalpas, rūsius, kurie įrengti po visa bažnyčia ir tarnauja įvairioms paskirtims. Po išsamios ekskursijos visi pasivaišinome arbata, o kapelionas T. Karklys dar ilgai atsakinėjo į policijos veteranų klausimus. Renginio  metu buvo pasveikinti policijos veteranai, švenčiantys  jubiliejinius gimtadienius. LPVA  Kauno filialo suvenyras buvo įteiktas ir kapelionui Tomui Karkliui.

Susitikimo metu buvo aptarti ir ateinančių metų veiklos planai. Ne vienas Asociacijos narys pasiūlė vieną ar kitą renginio idėją.

Išsiskirstėme visi apimti artėjančių švenčių nuotaikos ir tikėjimo, kad gyvensime turiningai ir įdomiai.

 

LPVA Kauno filialo informacija