į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Kauno filialas
POLICIJOS VETERANAI PAMINĖJO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ

„Sausio 13-oji yra Lietuvai ir kiekvienam asmeniškai svarbi ir atmintina diena, todėl prasminga visiems susirinkti kartu,“ - taip kalbėjo ne vienas policijos veteranas, atvykęs  į LPVA Kauno filialo organizuotą konferenciją, skirtą  Laisvės gynėjų dienai.

„Karinės galios demonstravimas,  šūviai, žūtys  Laisvę ginantiems žmonėms nesukėlė baimės – tai visus tik sustiprino ir suvienijo“ – tai trumpa ištrauka iš pasisakymo, pradedant Laisvės gynėjų dienai skirtą konferenciją, kurioje dalyvavo LPVA Kauno filialo nariai, o taip pat pakviesti svečiai: Kauno AVPK viršininko pavaduotojas Darius Pliavga ir Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas Algirdas Diliūnas, istorikas Algirdas Markūnas.

Lietuvos Respublikos himnas, tylos minutė pagerbiant žuvusiuosius – tai nuteikė dar kartą prisiminti, apmąstyti ir įvertinti tų įvykių reikšmę ir kiekvieno vaidmenį  juose. Tuomet dar atsikuriančios policijos pareigūnai garbingai vykdė savo pareigas, gindami Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tarp susirinkusiųjų buvo ne vienas, asmeniškai 1991-ųjų sausį  ne vieną dieną buvęs ir ginant parlamentą, ir televiziją. Tie, kurie nebuvo Vilniuje, turėjo darbo ir Kaune.

Malonų siurprizą konferencijos dalyviams pateikė  Kauno AVPK pareigūnės, įteikusios kiekvienam po neužmirštuolės žiedą.

Konferencijoje kalbėjęs istorikas Algirdas Markūnas priminė ne tik paties istorinio įvykio svarbą, bet ir papasakojo, kaip buvo saugomi Lietuvos karo muziejaus eksponatai bei kt.

Apie 1991-ųjų Sausio įvykius ir savą patirtį daugiausiai papasakojo LPVA nariai Viktoras Kondrackas, Jonas Račkauskas, Albinas Zuzevičius, Bronius Oleka, Vilmantas Docius, Vytautas Jokūbas Jurkevičius. Vieno kolegos prisiminimus papildydavo kitas, todėl konferencija užsitęsė ilgiau, negu buvo manyta. Tapo aišku, kad prisiminimus reikia užrašyti, nes tik remiantis pasakojimais tų, kurie tai išgyveno, galima nutapyti objektyvų ir  įvairiapusį tų istorinių įvykių paveikslą.

LPVA narys Vilmantas Docius savo pasisakymą pradėjo žodžiais: „Atsiminimai – tai vienintelis rojus, iš kurio mūsų niekas negali išvaryti...“. Jis pirmą kartą viešai perskaitė savo kūrybos eiles, kurias jis, tuometinis Kauno miesto Centro policijos komisariato viršininkas, parašė po kruvinųjų įvykių, sausio 25 d.

 

Vilmantas Docius  

Skiriu žuvusiems Sausio 13-ąją

 

Lietuva, Gruzija, Azerbaidžanas-

Debesys sklando juodi,

Kyla respublikos, kyla į kovą,

Sklando karinė grėsmė.

                                            Imperija kūjo ir pjautuvo

                                            Laisvės ištroškusius bando tramdyt,

                                            Kyla į kovą tautos už laisvę,

                                           Jų nieks nepajėgs sustabdyt.

Tramdė kastuvais Tbilisy,

Šaudė Baku neretai,

Vilniau, ką tu pamatysi

Ir pats dar gerai nežinai!

                                           Ir štai tryliktoji atėjo

                                           Mūs tautai naktis nelemta,

                                           Ataką kariauna pradėjo,

                                          Jiems kraujo vis dar negana!

Trasuojančiom kulkom, žlegančiais tankais

Puolė kariškiai žmones laisvus,

Stovėjom krūtinėm, buvom beginkliai,

Skandavom, kad Lietuva laisva mūs bus.

                                          Laisvės ištroškę nesudrebėjom,

                                          Krito didvyriais žmonės spūsty,

                                          Daug visko matėm, daug iškentėjom,

                                          Kovosim ir būsim laisvi.

 

Taip pat skaitykite: http://www.kaunas.policija.lt/ww/index.php/lt/4871-kartu-su-buvusiais-kolegomis-mineta-laisves-gynej-diena

 

LPVA Kauno filialo informacija