į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
Atminties vakaras

2018 lapkričio 5 d.   Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios koplytėlėje buvo laikomos Šv. mišios už rajono mirusius pareigūnus, jų artimuosius, bei už atsargos pareigūnus. Dalyvavo didelis būrys pareigūnų artimųjų, dėl kurių šis  vakaras ir buvo labiausiai skirtas. Svečiuose  turėjome apskrities policijos kapelioną Juozą Šiurį, kuris kartu su  parapijos klebonu Gintaru Lengvinu aukojo Šv. Mišias.  Maldoje prisiminti beveik  visas šimtas  mūsų a.a. pareigūnų.

Po maldos prie altoriaus buvo padaryta bendra nuotrauka.

plačiau
 
Vėlinės

Vėlyvas ruduo. Liūdi medžiai, paaukoję žemei paskutinius lapus, viltingai tiesia nuogas šakas į dangų...
Viltis. Ji visada gyva.

Vėlinės surenka mus susikaupimui, maldai. Iš kolegų tarpo anapilin išėjusių yra nemažai. Lankyti kapus Mažeikių atsargos pareigūnams jau tapo tradicija. Prisiminimui, pagerbimui lankom kapines. Spalio 29 d. kiek  atsargos pareigūnai, tiek asociacijos narai, susirinkę išvykom nemažas būrys: Jonas Skėtrys / kuris žino bet kurio mūsų buvusio pareigūno kapo vietą.

 

plačiau
 
Koncertas „Žalgirio arenoje“

Policijos 100-čiui skirtas koncertas Kaune „Žalgirio arenoje“  sukvietė mus ,  atsargos pareigūnus su šeimomis. Telšių AVPK Viršininkas R. Rudminas  kvietė į  gražų renginį visus atsargos pareigūnus, skyrė autobusą. „ Neorimo“ autobusas vairuojamas Sigito  buvo pilnas. Mažeikių filialo 32 nariai, kartu važiavo ir Kelmės buvę pareigūnai. Kelionė neprailgo, nes  kolektyvas linksmas.

plačiau
 
Renginys skirtas policijos 100-čiui

Esam dėkingi Telšių AVPK Viršininkui R. Rudminui, kuris kaip visada  siūlo pagalbą. Į vykstantį renginį skyrė transporto priemonę, kad visi dalyviai būtume nuvežti. Ankstus rytas lietingas, vėjas plėšė lapus, kelias slydus.  Mus vežusiam Juozui, kelionė buvo įtemta. Kartu važiavo ir Telšių filialo veteranai.

plačiau
 
Kvietimas pas kolegas – kaimynus

Akmenės buvusius policijos pareigūnus ir mažeikiškius vienija ne tik kaimynystės ryšys, bet daugelis Akmenės pareigūnų yra dirbę Mažeikiuose. Todėl mes stengiamės visada pakviesti akmeniškius į vykstančius renginius: šaudymo varžybas, vakarones.

 

plačiau
 
Atsargos pareigūnai su šeimomis muzikuojančiame kelte

EL FUEGO
„Su meile apie meilę...“
"Pop klasikos grupė jau ne kartą įrodė, kad klasika gali skambėti kitaip... Grupė „el Fuego“ nori jums perteikti jausmus ir šilumą su muzika apie meilę artimui, darbui, gyvenimui ir viskam, kas supa aplink. Ne kasdien išgirsite sodrius ir stiprius vyriškus balsus, todėl nepraleiskite progos! Vieninteliai, bet įsimintiniausi koncertai ant vandens".

 

plačiau
 
Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – diena

Liepos 6 d iš pat ankstyvo  ryto atsargos pareigūnai rinkosi Lietuvos policijos veteranų būstinėje Verkių gatvėje. Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas padėkojo visiems atvykusiems į Valstybės dienos minėjimą, perdavė Ministro Pirmininko sveikinimą šventės proga bei įteikė Vyriausybės šventinius atminimo ženklelius nusipelniusiems veteranams, bei filialų valdybų pirmininkams: Mažeikių D. Mockienei, Šiaulių A. Tručinskui, Klaipėdos L. Gauronskiui , Utenos B. Kunigėliui...

 

plačiau
 
2018 birželio 1-2 d.d. Karklė, atsargos pareigūnų sąskrydis

Pasirodo, kad buvom ištiesę ranką  Laimės paukštei, kuri patikliai  nutūpė ant mūsų delno.

Į sąskrydį susirinko 16 LPVA  filialų komandų. Gausiausia mažeikiškių - atvažiavom 33 atstovai. Filialo komanda  už aktyvumą ir kulinariniame regionų pristatyme laimėjo pirmąją vieta.

 

plačiau
 
Mes 10 metų kartu!

„Mes 10 metų kartu!” Atsargos pareigūnų vakaronė šeštadienio popietę sukvietė  daugiau nei puse šimto buvusių kolegų į Stulpino malūną. Restorano šeimininkai  sutiko  mus skaniai ir be galo puošniai paruoštu vaišių stalu. Kokia  šviesi aura išpuoselėtose, gerai prižiūrimose  malūno patalpose. Tekantis upelis, plaukiojanti gulbių porelė, pakrančių viliojanti gamta.

 

plačiau
 
Mažeikių rajono policijos komisariato šaudymo varžybos atsargos pareigūnams

Jau tapo tradicija, kuomet į Lietuvos policijos įstaigose vykstančias šaudymo varžybas kviečiami ir atsargos pareigūnai. 2018 m. kovo 21 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtinti šių varžybų nuostatai, kurias organizuoja ir joms vadovauja Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių valdyba kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>