į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
Rugpjūčio 3 d. renginys-vakaronė

Mielas ir mažeikiškių policijos veteranų pamėgtas kampelis Reivyčiuose. Sodyba autentiška nuo senų senovės buvo verdamas alus. Dabar namas įrengtas lyg muziejus prisiminimui yra biblioteka.
Tai a.a. kolegos Albino Liutkaus sodyba. Joje gyveno Albino tėvai, jų tėvai, dabar čia sodybą posėlėja Albino duktė Dalia su vyru Stanislovu, taip pat policijos veteranu. Ši sodyba jau vienuoliktus metus priima vasarai baigiantis pabendrauti policijos veteranus ir jų šeimų narius. Čia pastaraisiais metais kelią atranda ir kitų šalies miestų ir miestelių atsargos
pareigūnų šeimos. Gal Mažeikiai tampa visos Lietuvos policijos veteranų traukos centru?

plačiau
 
Tikras Lietuvos gimtadienis liepos 6 d.

Valstybės šventė prasidėjo S. Daukanto aikštėje. Pranešėjas  pristatydamas šventės dalyvius pristatė ir Lietuvos policijos veteranus. Po to LPVA nariai  rinkomės Savičiaus  g. 15 Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Policijos  kapelionas A. Toliatas,  kaip visada mums susirinkusiems negailėjo savo laiko. Sakė, „kad bažnyčia yra mūsų visų erdvė, kurti bendrystei, vienybei, naudinga kaip susikalbėjimo vieta. Be asociacijos narių indėlio, palaikymo būtų labai sudėtinga. Yra toks posakis:  patikėjau, nes pamačiau. Tikrasis kelias, pamačiau, nes patikėjau.... ir kai  turi kažkokį projektą, idėją, laisvę, čia viskas yra taip stipru, spręsti konkrečius klausimus degančiomis  širdimis. Sakė, kad asociacijos narių labai daug, bet atsipalaiduoti niekada negalima. Taip kaip Abraomas, nesant jokiai vilčiai, patikėjo viltimi.

plačiau
 
LPVA Mažeikių filialo susirinkimas

LPVA Mažeikių filialo susirinkimas 2019-06-18 14 val. Susirinkime dalyvavo  Mažeikių LPVA nariai.  Apsilankė Telšių APVK viršininkas Remigijus Rudminas ir Mažeikių PK viršininkas Saulius Bumblys. Remigijus Rudminas pagyrė Mažeikių LPVA narius už aktyvumą, pasidžiaugė atliekama veikla, skinamas pergales įvairiuose VRM ir LPVA renginiuose, bei palinkėjo Mažeikių veteranams ir toliau likti tokiems aktyviems, rodyti pavyzdį kitų rajonų LPVA nariams.

plačiau
 
Mažeikių istorija su Vytautu Ramanausku

2019 gegužės 9 d.  LPVA Mažeikių filialo organizuotas renginys prasidėjo 14 val. nuo miesto geležinkelio stoties. Sutarus su miesto muziejaus vyr. muziejininku Vytautu Ramanausku visi renginio dalyviai rinkosi į geležinkelio stotį. Mums mažeikiškiams išgirsti savo miesto istoriją įdomu.

plačiau
 
Akistata su Pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos generaliniu komisaru

Po vykusio Vilniuje Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo su  Nepriklausomos Lietuvos pirmuoju policijos generaliniu komisaru Petru Liubertu sutarėm, kad atvažiuos į Mažeikius. Pristatys savo knygą „ Tamsios aukštumos“  LTSR milicija 1940 – 1987 metais.

plačiau
 
Mažeikių LPVA filialo ataskaitinis susirinkimas

Mažeikių LPVA filialo ataskaitinis susirinkimas už 2018 metus įvyko kovo 7 d. Mažeikių PK salėje. Iš esamų  98 filialo narių dalyvavo  70 narių , iš jų 17 narių buvo parašę įgaliojimus. Telšių LPVA filialo pirmininkas Sauginas Laurušonis, Telšių AVPK viršininkas Remigijus Rudminas, Mažeikių PK viršininkas Saulius Bumblys, policijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys, Mažeikių Šv.Pranciškaus Asyžiečio  parapijos klebonas Gintaras Lengvinas, policijos ir teisėsaugos  veteranai, lektorius iš Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas, Mažeikių Trečiojo Amžiaus Universiteto narė, autorinų dainų atlikėja Vilija Imbrienė.

plačiau
 
Ataskaitinio belaukiant

Vasario 18 d. Mažeikių filialo valdybos, komitetų nariai rinkosi aptarti kovo 7 d. vykstančio ataskaitinio. 2019 metų ataskaitoje visų filialo narių dalyvavimas būtinas !  Kalbėta dėl programos, dienotvarkės. Manoma, kad turime  pasikviesti kolegas iš kaimyninių rajonų.

plačiau
 
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato ataskaitinis susirinkimas

Vasario 7 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas Saulius Bumblys bendruomenei pristatė 2018 m. įstaigos veiklos rezultatus, kuriuose netrūko gerų žinių. Kaip sakė viršininkas, pareigūnai buvo užsibrėžę pasiekti ne vieną tikslą – ir tai pavyko.

 

plačiau
 
Istoriniai įvykiai mažeikiškių pareigūnų prisiminimuose

Mažeikių rajoninio laikraščio „Santarvė“  korespondentės N. Švelnienės reportažas.

 

Kasmet minint 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, prisimenama, kaip tauta gynė Lietuvą, kaip be ginklų kovojo už šalies laisvę.
Policijos pasižymėjimo ženklais „Už atliktą pareigą 1991 metais“ apdovanoti mažeikiškiai atsargos pareigūnai pasidalijo savo prisiminimais, kaip budėjo Vilniuje prie parlamento ir kitų svarbių vietų Lietuvai istorinėmis tapusiomis dienomis.

Buvo įsteigtas ženklas

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu, 2006 metais buvo įsteigtas policijos pasižymėjimo ženklas „Už atliktą pareigą 1991 metais“. Jis įsteigtas siekiant apdovanoti milicijos (dabar – policijos) pareigūnus, lemtingomis šaliai 1991 metų sausio–rugsėjo mėnesių dienomis sąžiningai atlikusius garbingą pareigą ginant ir įtvirtinant valstybės nepriklausomybę.

 

plačiau
 
2019-01-12 Laisvės gynėjų diena LR Seime

Paroda „Šauliai parlamento gynyboje“. Seimo vitražo galerijoje rikiuotė ir Lietuvos kariuomenės orkestras
Lietuvos Respublikos seimo Kovo-11 aktų salėje susitikimas-konferencija „ Budėjimas naktyje“.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>