į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
2019-01-12 Laisvės gynėjų diena LR Seime

2019-01-12 Laisvės gynėjų diena LR Seime

Paroda „Šauliai parlamento gynyboje“. Seimo vitražo galerijoje rikiuotė ir Lietuvos kariuomenės orkestras
Lietuvos Respublikos seimo Kovo-11 aktų salėje susitikimas-konferencija „ Budėjimas naktyje“.
Policija ir Lietuvos Laisvė“ pranešėjas Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. 
Atkurtos Lietuvos pirmasis Generalinis Komisaras Petras Liubertas sveikino atsargos pareigūnus. Dėl pirmojo Nepriklausomos Lietuvos VRM ministro M. Misiukonio, o kartu ir visų pareigūnų, dėl visos sistemos pateiktų A. Skučo iškraipytų faktų, turėtume visi prisidėti prie P. Liuberto
Pasibaigus konferencijai Seimo 1-jų rūmų Konstitucijos salėje įteikimo ceremonija Policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 metais“. Apdovanoti atsargos pareigūnai, Mažeikių filialo 16  pareigūnų. 
Susirinkus  pavakarieniauti, gėlių žiedais pasveikinti  nominantai , viso filialo kolektyvo vardu.

 

LPVA Mažeikių filialo informacija