į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
LPVA Mažeikių filialo ataskaitinis susirinkimas

2018-03-23 LPVA Mažeikių filialo ataskaitinis susirinkimas. Iš esamų 76 filalo narių dalyvavo 60 narių / iš jų 15 buvo palikę įgaliavimus/. Į metų ataskaitinį buvo pakviesti rajono teisėsaugos veteranai, VPK ir RPK vadovai, lektorė iš VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio fizinės reabilitacijos “Gelmės” padalinio vadovė Rūta Matulaitienė, Pikelių mišrus ansamblis “Sodžius” vadovas Ant.Erlickas, autorinės kūrybos atlikėja Irena Jokšienė. Susirinkimas prasidėjo skambiomis Irenos kūrybos atliekamomis dainomis. Po to pasveikinti pusmečio gimtadieninkai, jubiliejus švenčiantys kolegos. Įteiktos vardinės nominacijos Olegui B., Juozui J., Juozui S., Angelei O., Rimvidui A., Rūtai J., Ričardui N.
Filialo pirmininkės metinė ataskaita buvo įvertinta labai gerai. Per metus dalyvauta, suorganizuota, pravesta viso 21 renginys: puikus filialo veteranų pasirodymas VRM organizuotame sąskrydyje, nuostabiai praleistas laikas vakaronėje filialo veterano sodyboje su svečiais- kolegomis iš Šilalės, plaukimas keltu iš Rusnės į Nidą, dalyvavimas  apdovanojimuose už atliktą pareigą 1991m. Filalo 14 narių įteikti pasižymėjimo ženklai . 22 filialo nariai pasveikinti jubiliejų proga, įteiktos vardinės nominacijos, Kalėdinė vakaronė dideliame veteranų būryje. Filialą per metus papildė 18 naujų narių. Užsisakyta 31 komplektas sportinės aprangos su LPVA atributika. 2018 metams buvo užsisakyti 34 sieniniai kalendoriai su filialo narių nuotraukomis.
Įždininkas pateikė metinę ataskaitą. LPVA gruodžio mėnesį už 2018 m išsiųsti 3 procentai nuo nario mokesčio. Nario mokestis surinktas pilnai. Revizinės komisijos pirmininkas patikrinimo metu pažeidimų nenustatė.
Filialo komitetai : laisvalaikio, tradicijų, organizacinio jų darbą apibendrino Aleksas Markulis.
Susirinkimo svečiams įteiktos dovanos, filialo 30 narių įteikti pagyrimo raštai.

 

LPVA Mažeikių filialo informacija