į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
Ataskaitinio belaukiant

Vasario 18 d. Mažeikių filialo valdybos, komitetų nariai rinkosi aptarti kovo 7 d. vykstančio ataskaitinio. 2019 metų ataskaitoje visų filialo narių dalyvavimas būtinas !  Kalbėta dėl programos, dienotvarkės. Manoma, kad turime  pasikviesti kolegas iš kaimyninių rajonų.

plačiau
 
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato ataskaitinis susirinkimas

Vasario 7 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas Saulius Bumblys bendruomenei pristatė 2018 m. įstaigos veiklos rezultatus, kuriuose netrūko gerų žinių. Kaip sakė viršininkas, pareigūnai buvo užsibrėžę pasiekti ne vieną tikslą – ir tai pavyko.

 

plačiau
 
Istoriniai įvykiai mažeikiškių pareigūnų prisiminimuose

Mažeikių rajoninio laikraščio „Santarvė“  korespondentės N. Švelnienės reportažas.

 

Kasmet minint 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, prisimenama, kaip tauta gynė Lietuvą, kaip be ginklų kovojo už šalies laisvę.
Policijos pasižymėjimo ženklais „Už atliktą pareigą 1991 metais“ apdovanoti mažeikiškiai atsargos pareigūnai pasidalijo savo prisiminimais, kaip budėjo Vilniuje prie parlamento ir kitų svarbių vietų Lietuvai istorinėmis tapusiomis dienomis.

Buvo įsteigtas ženklas

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu, 2006 metais buvo įsteigtas policijos pasižymėjimo ženklas „Už atliktą pareigą 1991 metais“. Jis įsteigtas siekiant apdovanoti milicijos (dabar – policijos) pareigūnus, lemtingomis šaliai 1991 metų sausio–rugsėjo mėnesių dienomis sąžiningai atlikusius garbingą pareigą ginant ir įtvirtinant valstybės nepriklausomybę.

 

plačiau
 
2019-01-12 Laisvės gynėjų diena LR Seime

Paroda „Šauliai parlamento gynyboje“. Seimo vitražo galerijoje rikiuotė ir Lietuvos kariuomenės orkestras
Lietuvos Respublikos seimo Kovo-11 aktų salėje susitikimas-konferencija „ Budėjimas naktyje“.

plačiau
 
Pirmasis šių metų susirinkimas LPVA Mažeikių filiale

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikiuose nariai sausio 3-ią rinkosi į pirmą šiais metais susirinkimą.

Filialo valdybos pirmininkės  Danutės Mockienės pasveikinimas filialo nariams Naujųjų Metų proga. Padėkojo  visiems už sveikinimus, linkėjimus, kurių  sakė, kad tikrai užteks visiems metams.

Ir vėl gyvenimas prasideda  nuo sausio, nuo tikėjimo, atlaidumo, svajonės, vilties.  

Ir  vėl eisime  atsiremdami  į  vienas kito gerumą.

plačiau
 
Autorinės Marijono Misiukonio knygos pristatymas per Lietuvą

Pirmasis knygos pristatymas buvo rugsėjo 14 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos iniciatyva Policijos departamente surengtas Marijono Misiukonio knygos „Lemtingi metai“ pristatymas. Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministro knygą išleido leidykla „Mintis“.

plačiau
 
Atminties vakaras

2018 lapkričio 5 d.   Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios koplytėlėje buvo laikomos Šv. mišios už rajono mirusius pareigūnus, jų artimuosius, bei už atsargos pareigūnus. Dalyvavo didelis būrys pareigūnų artimųjų, dėl kurių šis  vakaras ir buvo labiausiai skirtas. Svečiuose  turėjome apskrities policijos kapelioną Juozą Šiurį, kuris kartu su  parapijos klebonu Gintaru Lengvinu aukojo Šv. Mišias.  Maldoje prisiminti beveik  visas šimtas  mūsų a.a. pareigūnų.

Po maldos prie altoriaus buvo padaryta bendra nuotrauka.

plačiau
 
Vėlinės

Vėlyvas ruduo. Liūdi medžiai, paaukoję žemei paskutinius lapus, viltingai tiesia nuogas šakas į dangų...
Viltis. Ji visada gyva.

Vėlinės surenka mus susikaupimui, maldai. Iš kolegų tarpo anapilin išėjusių yra nemažai. Lankyti kapus Mažeikių atsargos pareigūnams jau tapo tradicija. Prisiminimui, pagerbimui lankom kapines. Spalio 29 d. kiek  atsargos pareigūnai, tiek asociacijos narai, susirinkę išvykom nemažas būrys: Jonas Skėtrys / kuris žino bet kurio mūsų buvusio pareigūno kapo vietą.

 

plačiau
 
Koncertas „Žalgirio arenoje“

Policijos 100-čiui skirtas koncertas Kaune „Žalgirio arenoje“  sukvietė mus ,  atsargos pareigūnus su šeimomis. Telšių AVPK Viršininkas R. Rudminas  kvietė į  gražų renginį visus atsargos pareigūnus, skyrė autobusą. „ Neorimo“ autobusas vairuojamas Sigito  buvo pilnas. Mažeikių filialo 32 nariai, kartu važiavo ir Kelmės buvę pareigūnai. Kelionė neprailgo, nes  kolektyvas linksmas.

plačiau
 
Renginys skirtas policijos 100-čiui

Esam dėkingi Telšių AVPK Viršininkui R. Rudminui, kuris kaip visada  siūlo pagalbą. Į vykstantį renginį skyrė transporto priemonę, kad visi dalyviai būtume nuvežti. Ankstus rytas lietingas, vėjas plėšė lapus, kelias slydus.  Mus vežusiam Juozui, kelionė buvo įtemta. Kartu važiavo ir Telšių filialo veteranai.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   sekantis  >>