į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
LPVA Mažeikių filialo ataskaitinis susirinkimas

2018-03-23 LPVA Mažeikių filialo ataskaitinis susirinkimas. Iš esamų 76 filalo narių dalyvavo 60 narių / iš jų 15 buvo palikę įgaliavimus/. Į metų ataskaitinį buvo pakviesti rajono teisėsaugos veteranai, VPK ir RPK vadovai, lektorė iš VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio fizinės reabilitacijos “Gelmės” padalinio vadovė Rūta Matulaitienė, Pikelių mišrus ansamblis “Sodžius” vadovas Ant.Erlickas, autorinės kūrybos atlikėja Irena Jokšienė. Susirinkimas prasidėjo skambiomis Irenos kūrybos atliekamomis dainomis. Po to pasveikinti pusmečio gimtadieninkai, jubiliejus švenčiantys kolegos. Įteiktos vardinės nominacijos Olegui B., Juozui J., Juozui S., Angelei O., Rimvidui A., Rūtai J., Ričardui N.

plačiau
 
Pažymint Kovo 11-ją Mažeikių rajono policijos komisariate pagerbti policijos veteranai

Pažymint Kovo 11-ją Mažeikių rajono policijos komisariate pagerbti policijos veteranai „Policijos pasižymėjimo ženklais "Už atliktą pareigą 1991 metais". Jais apdovanota grupė buvusių Kelmės ir Mažeikių rajonų policijos komisariatų pareigūnų, šiuo metu esančių užtarnautame poilsyje.

plačiau
 
Mažeikių filialo narių veiklos ataskaitinis susirinkimas

 

2018 m. kovo 23 d. 13 val. Mažeikių policijos komisariato salėje (Gamyklos g. 36, 2 aukštas) įvyks
Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo narių veiklos ataskaitinis susirinkimas už
2017 m.
 
Numatoma Darbotvarkė :
1. Filialo valdybos pirmininkės veiklos metinė ataskaita.
2. Iždininko ataskaita už 2017 metus.
3. Revizinės komisijos metinė ataskaita.
4. Filialo tradicijų, laisvalaikio, organizacinio komitetų narių pasisakymai
5. Filialo komitetų darbo apibendrinimas.
6. LPVAMF iždininko perrinkimas
7. Įgaliojimų pasirašymas dėl visuotinio-ataskaitinio susirinkimo LPVA Vilniuje.
8. Einamieji klausimai. Pasisakymai. Diskusijos
9. Filialo asociacijos narių sveikinimas, apdovanojimų įteikimas, pažymėjimų įteikimas, bendra nuotrauka.


Mažeikių LPVA MF valdybos pirmininkė Danutė Mockienė
 

 
 
Mažeikių filialo narių surinkimas

Gruodžio 19 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo nariai rinkosi savo kabinete.
Filialo nariams buvo pateikta informacija apie įvykusio LPVA šventinio susirinkimo policijos departamento salėje.
2017-12-15 LPVA valdybos pirmininkas V. Navickas buvo sukvietęs filialo pirmininkus, iždininkus, dalyvavo Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdybos direktorius T. Bikmanas, Lietuvos policijos kapelionas kunigas A. Toliatas, bei Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos vadovas A. Matonis.

plačiau
 
2017 gruodis - policijos veteranai Kalėdų laukime

Devinti metai, kai mes, visas būrys buvusių bendražygių: policijos, pasienio, priešgaisrinės tarnybų vėl susitinkame, Kai kurie šiuo metu gyvena Vilniuje, Šiauliuose, Kuršėnuose. Susitikimo laikas, kuris skirtas tik mums!

Sveikino kolegas, buvęs komisaras Česlovas.

plačiau
 
Aplankyti veteranų kapai

Spalio 27 d. būrelis veteranų lankėme Mažeikių miesto, Geidžių, Tirkšlių, Ventos , Viekšnių kapines, kur į amžino poilsio vietas yra atgulę mūsų veteranai. Ant 38 kapų žvakių – ilgesio liepsnelės suplazdėjo „ plazdėk, plazdėk liepsnelę te vėjas neužpūs, už tuos kurie išėjo, bet visada čia bus.

plačiau
 
Susibėgimas dėl artimiausių renginių bei a.a. iškeliavusių kolegų pagerbimo artėjant lapkričio 1-jai.

Spalio 24 d. po pietų „susibėgome“ grupelė policijos veteranų asociacijos narių. Tarėmės dėl artimiausių renginių bei a.a. iškeliavusių kolegų pagerbimo artėjant lapkričio 1-jai.

plačiau
 
Angelų sargų – policijos diena

Spalio 2 d. Angelų sargų – policijos diena. Mažeikių LPVA filialo veteranai gavo VPK virininko R. Rudmino kvietimą dalyvauti šventiniame minėjime, kuris vyko Mažeikių šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Atrodo neliko nė vieno pareigūno, kuris nebūtų pasveikintas, įteiktas pasižymėjimo ženklas ar apdovanojimas. Vyskupas J.Boruta laikė šv. Mišias už policijos bendruomenę ir pareigūnų šeimas.

plačiau
 
Mažeikių filialo nariai aptarė artėjančios policijos dienos renginius

Rugsėjo 26 d. LPVA Mažeikių filialo nariai, aptarėme artėjančios policijos dienos renginius:
 - rugsėjo 29 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Remigijaus Rudmino kvietimas drauge su policijos bendruomene paminėti profesinę šventę – Policijos dieną, dalyvaujant Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Mažeikiuose, vykstančiose Šv. Mišiose už policijos pareigūnus ir jų šeimas.

plačiau
 
LPVA išplėstinis valdybos posėdis

Rugsėjo 22 d. Policijos departamento salėje įvyko LPVA išplėstinės valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo 8 LPVA Valdybos nariai, 40 LPVA narių (komitetų nariai, revizinės ir Etikos komisijų nariai, filialų primininkai ir iždininkai), Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončiatis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, mūsų filialo valdybos pirmininkė D. Mockienė, sekretorė R. Jaušaitienė, iždininkas V. Petrauskas. Posėdžio dienotvarkę pristatė LPVA pirmininkas Vytautas Navickas.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   sekantis  >>