į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
VRM sąskrydžio prisiminimai

2017-06-03

 

Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Mociškių k., Jūros 12 ant Jūros upės kranto, Karšuvos girios pakraštyje vyko VRM sąskrydis, kuris sukvietė 32 komandas. Buvom pakviesti ir mes Lietuvos policijos veteranų asociacija, kuri buvo įsikūrusi 12 vietoje, tai sutapimas ar ne, bet pagal adresą.

plačiau
 
Filialo susirinkimas svarbiems klausimams aptarti

2017 gegužės 30 įvyko filialo  susirinkimas. Buvo apspręsti trys klausimai. Tai vykimas į VRM sąskrydį, užpildyti anketas, siekiant įvertinti  policijos veteranų poreikį integruotis į darbo rinką, bei LPVA atributikos įsigijimas t.y. marškinėliai ir kepurėlės.

plačiau
 
LPVA ataskaitinis susirinkimas

2017-04-29

 

Vykusiame LPVA visuotiniame susirinkime Vilniuje policijos departamento salėje dalyvavo  visų esamų 24 filialų LPVA  119 veteranai /viso vienija 1139 narius/ plius su įgaliojimais viso 711. Tame tarpe  Mažeikių filalo pirmnininkė D. Mockienė, filialo valdybos narys A. Sujeta, tradicijų komiteto narys D. Janavičius. Esame dėkingi už  skirtą transproto priemonę su  vairuotoju-  Telšių VPK viršininkui R. Rudminui. Kartu su mumis važiavo ir Telšių filialo pirmininkas.  

plačiau
 
„Karjeros savaitė“ Mažeikiuose

2017-04-12

 

„Koks jausmas būti teisininku, virtuvės šefu ar mediku? Kuo  norėtųsi būti? Klausimas ne vienam gimnazistui. Kokiose pareigose jis  mato save po kelių metų?

plačiau
 
LPVA Mažeikių filialo susirinkimas.

2017-04-12 


Mažeikių PK salėje įvyko  narių susirinkimas. Dalyvavo 41 LPVA MF narys, kviestiniai asmenys : policijos veteranai, Telšių VPK viršininkas R. Rudminas, Mažeikių PK viršininkas S. Bumblys. Susirinkimo pirmininkas D. Mockienė  viso kolektyvo vardu gražius palinkėjimus ir sveikinimus skyrė  jubiliatui Povilui Šiatkui 80 proga,  Jonui Adomaičiui ir Onai Linkuvienei 60 mečio  proga, įteiktos dovanos, nominacijos. 

plačiau
 
Atsargos karininkai kviečiami į tradicines šaudymo varžybas

Gautas LPVA Valdybos pirmininko Vytauto Navicko raštas, kad esame kviečiami į atsargos karininkų tradicines šaudymo varžybas.

plačiau
 
Viešnagė į Žemaitijos sostinę

2017-03-23

 

Malonu susitikti kolegas veteranus!!!
Teko dalyvauti Lietuvos policijos veteranų asociacijos Telšių filialo ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime“, sako Žemaitijos sostinės VPK viršininko pavaduotojas Vaclovas Akavickas. Patvirtinta nuveiktų darbų ataskaita, išrinkta nauja valdyba.  Puikus Telšių LPVA filialo kolektyvas, susirinkime vieni kitus šiltai pasveikino. Valdybos pirmininku antrai kadencijai išrinktas Sauginas Laurušonis.

plačiau
 
Mažeikių filialo valdybos narių susirinkimas

2017 m. kovo 9 d.   Mažeikių filialo valdybos narių susirinkimas. Protokolo Nr. 3.  Dalyvavo: Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo (toliau – LPVAMF) valdybos pirmininkas Danutė Mockienė,  nariai:  A. Markevičius, S.Mikulskis, A.Sujeta, R.Janušaitienė, V.Šutovas. Filialo komitetų nariai : D.Janavičius, Č.Čyžas, E.Šuliokienė, A.Kontvainis, K.Minasian, H. Sokolovskij, A.Markulis, A.Mazilinas, R. Statkus, G.Petrauskas, R.Gelžinis, J.Juška, J.Samušis,  V. Petrauskas, Revizoriai V.Jasmontas, V.Fedorenko. Darbotvarkėje: Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių filialo pirmininko pristatymas. LPVA MF valdybos pirmininko teikimu išrinkti filialo sekretorių ir  iždininką. Filialo komitetų pirmininko išrinkimas.

plačiau
 
Kelionė į Pakruojo dvarą

Vasario 25 d.  Mažeikių PK dirbantys  pareigūnai pakvietė mus veteranus apsilankyti Pakruojo Dvare. Pakeliui į Pakruojį  buvome užsukę į garsųjį Kryžių kalną, kuris  liudija pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų žmones. Kryžių kalnas yra tapęs Šiaulių vyskupijos širdimi.

plačiau
 
Mažeikių filialo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Imkite Likimą į savas rankas. Tegul laiko vėjai Laimės Paukštę siunčia  - 2017-02-23    pradėjo Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių  filialo  ataskaitinį rinkiminį susirinkimą susirinkimo pirmininkė D. Mockienė.

plačiau
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5   6   7   8   sekantis  >>