į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Panevėžio filialas
Pasirengę bendradarbiavimui, mentorystei ir prasmingiems darbams

Pasitikdami atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) Panevėžio filialo valdyba Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų finansavimo atrankai pateikė du projektus – „Saugus gyventojas, šeima, bendruomenė – saugi Lietuva“ (vadovė Irina Vaitiekūnienė) ir „1000 ąžuolų Lietuvos šimtmečiui“ (vadovas Ignas Raila). Pirmojo projekto tikslai – saugios aplinkos Panevėžio mieste kūrimas, smurto artimoje aplinkoje, nusikalstamumo užkardinimas, alkoholio, tabako, narkotikų  vartojimo prevencija, socialinių lengvai pažeidžiamų grupių asmenų mokymas pasipriešinti galimiems pasikėsinimams. Antrojo projekto tikslai – išėjusių į atsargą pareigūnų globa, jų bendruomeniškumo ir pilietinio aktyvumo skatinimas, naujų nedirbančių policijos veteranų bendradarbiavimo formų įdiegimas, mentorystės idėjų skleidimas ir kt.

Džiugu, kad  LPVA Panevėžio filialo programų įgyvendinime dalyvaus ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, prokuratūros bendruomenės, seniūnaitijos, saugos tarnybos ir kitos programų idėjomis suinteresuotos institucijos. Vykdydami minėtas programas tikimės glaudesnio veteranų bendradarbiavimo, įsitraukimo į mentorystę ir bendrą veiklą miesto bendruomenės labui.  

 

LPVA Panevėžio filialo informacija