į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Rokiškio filialas
FILIALO ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų balandžio 13 dieną įvyko LPVA Rokiškio filialo ataskaitinis susirinkimas. Jis jau antrasis nuo filialo įkūrimo ir jame dalyvavo 35 filialo nariai iš 55 esančių filialo sąraše. Susirinkimo pradžioje buvo pateikta filialo valdybos ataskaita. Ją pateikęs filialo valdybos pirmininkas Ričardas Stanys apžvelgė nuveiktus ir nepadarytus darbus. Ataskaitiniais metais į filialą įstojo trys nauji nariai. Per metus filialo nariai dalyvavo Sekminių dienos paminėjimo šventėje, organizavo vakaronę su Marijampolės krašto policijos veteranais, aplankė ir pasveikino filialo veteranus Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga, organizavo tradicine tapusią Žiemos sporto šventę, nusavintų pensijų grąžinimo klausimais susitiko su Rokiškio rajone išrinktu Seimo nariu Vytautu Sauliu, dalyvavo šaudymo varžybose, aplankė krašto muziejuje veikiančią parodą bei dalyvavo kituose renginiuose. Kartu su veteranais, kurie neteko artimų žmonių, dalinosi jų skausmu. Metinę finansinę ataskaitą filialo veteranams pateikė filialo iždininkė Elvyra Galinienė, o revizijos ataskaitą pateikė filialo revizorius Laimutis Kublickas. Patvirtinus pateiktas ataskaitas filialo nariai aptarė artimiausius planus, diskutavo nusavintų pensijų grąžinimo ir kitais klausimais.

 

LPVA Rokiškio filialo informacija