į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Rokiškio filialas
FILIALO ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS IR SEKMINIŲ ŠVENTĖ

 2015-05-21

 

     Šių metų gegužės 21 dieną įvyko LPVA Rokiškio filialo pirmasis metinis ataskaitinis susirinkimas po filialo įkūrimo. Jame dalyvavo 36 filialo nariai iš 53 esančių filialo sąraše.

    Filialo valdybos ataskaitą perskaitė valdybos pirmininkas Ričardas Stanys. Ataskaitoje jis trumpai apžvelgė filialo narių nuveiktus darbus per ataskaitinius metus. O jų būta įvairiausių. Per metus buvo išvykta į dvi keliones (Molėtus, Uteną bei Pakruojį, Pasvalį), organizuotas susitikimas su Pasvalio policijos veteranais, dalyvauta respublikiniame LPVA sąskrydyje, įvyko Sekminių dienos paminėjimo bei Policijos dienos paminėjimo šventės, Žiemos sporto šventė, aplankyti filialo veteranai Velykų šventės proga, pagerbti filialo veteranai, kurie buvo apdovanoti Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Taip pat su filialo veteranais kartu pasidalinta skausmu dėl jiems artimų žmonų netekčių...

   Filialo iždininkė Elvyra Galinienė veteranams pateikė filialo metinę finansinę ataskaitą, o ataskaitos teisėtumą patvirtino filialo revizorius Laimutis Kublickas. Po to buvo pasveikinti filialo nariai Zenonas Viduolis bei Stasys Meliūnas, kurie išrinkti rajono savivaldybės tarybos nariais bei mandato atsisakęs ir tapęs rajono mero patarėju Albinas Urbonas.        Filialo nariai susirinkime aptarė artimiausius veiklos planus, kitus aktualius klausimus.Tą patį savaitgalį filialo nariai rinkosi švesti jau tradicine tapusios Sekminių šventės. Pabūti gamtoje, pabendrauti tarpusavyje bei išsikepti gardžios kiaušinienės susirinko virš 30 filialo bei jų šeimų narių. O koks bendravimas be sportinių varžybų. Vyko šaudymo, strėlyčių mėtymo į taikinį, guminio bato mėtymo į tolį bei kitos varžybos, tačiau daugiausia emocijų sukėlė žolės pjovimo dalgiu varžybos. Nors ir ne visiems vienodai gerai sekėsi, tačiau visi dalyviai stengėsi kiek įmanydami. Po tokių atkaklių varžybų visi gardžiavosi šeimininkių iškepta skania kiaušiniene. Šventės laikas prabėgo akimirksniu, palikdamas daug malonių prisiminimų. 

 

 

LPVA Rokiškio filialo informacija