į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Utenos filialas
Išplėstinis LPVA valdybos posėdis

Spalio 29-osios popietę Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos nariai, Revizinės, Etikos komisijų, komitetų pirmininkai ir nariai, LPVA Filialų pirmininkai ir iždininkai susirinko Kaune, Kelių policijos patalpose, esančią pasitarimų salę, į LPVA išplėstinės valdybos posėdį. Posėdyje dalyvavo Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, Kauno miesto VPK viršininko pavaduotojas Evaldas Lašinskas.  LPVA veiklos apžvalgą padarė valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Savo pasisakyme jis paminėjo , kad organizacija vienija per 1300 narių. Sekančiais metais asociacija švęs savo įkūrimo dešimtmetį. Nusavintų pensijų grąžinimo ir pensijų indeksavimo klausimais pasisakė LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius. Finansinę apžvalgą padarė LPVA iždininkas Robertas Daugėnas, finansinės veiklos vykdymo ir kontrolės klausimais kalbėjo revizinės komisijos pirmininkas Stasys Bunokas. Etikos klausimais kalbėjo komisijos pirmininkas Vytautas Grigaravičius.  Susirinkusiuosius pasveikino ir palinkėjo organizaciją stiprinti policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, Kauno miesto VPK viršininko pavaduotojas Evaldas Lašinskas. Kultūriniais klausimais, kaip LPVA 10-čio minėjimo – konferencijos, LPVA sąskrydžio organizavimo, reprezentaciniais, administraciniais klausimais kalbėjo pirmininko pavaduotojas Vytautas Jonikas.  Posėdžio metu vyko diskusijos.  Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas pasveikino  Mažeikių, Rokiškio, Ignalinos filialų vadovus su garbingais jubiliejais. Utenos, Ignalinos ir Zarasų filialų vadovai dėkoja Utenos apskrities VPK viršininkui Vytautui Vaiškūnui  už paramą transportu. 

 

LPVA Utenos filialo informacija