į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Utenos filialas
Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 12-ąją dieną, šeštadienį, Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, Seime surengtas tradicinis Laisvės gynėjų susitikimas. Lietuvos Laisvės gynėjų galerijoje į iškilmingą rikiuotę sustojo Laisvės gynėjai, Lietuvos policijos veteranai. Sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas jonas Vytautas Žukas, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis. Kovo 11-osios Akto salėje prasidėjus susirinkimui jo dalyvius pasveikino Seimo pirmininko pavaduotojas Arvydas Nekrošius, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas. Susitikimo dalyvius pakvietė bendrai maldai kunigas Robertas Grigas. Pranešimus skaitė: Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, istorikas profesorius  Valdas Rakutis, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narys Sigitas Žilius, ukrainiečių gynėjai Yurii Katrych ir Ivan Varchenko, Rygos Marupės barikadų statytojų vadovas Janis Ozols, Lietuvos šaulių sąjungos Putvinskio-Putvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, buvęs Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadas Artūras Skučas, SKAT atstovas dimisijos majoras Antanas Burokas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, atsargos brigados generolas Česlovas Jezerskas, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas atsargos vyriausiasis komisaras Vytautas Navickas, apie istorinės atminties išsaugojimo svarbą kalbėjo Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Sausio 13-osios brolijos pirmininkas Gasparas Genzbigelis pasisakė dėl rezoliucijos „Dėl Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo bei kario savanorio teisinio statuso“. Susitikime dalyvavo Laisvės gynėjai, nepriklausomybės Akto signatarai ir kiti svečiai. Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose renginio dalyviai galėjo susipažinti su fotografijų paroda „Šauliai – 1991 m. parlamento gynėjai“ ir paroda, skirta 2018 m. Laisvės premija apdovanojamai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei – Jonui Abukauskui, Vytautui Balsiui, Jonui Čeponiui, Bronislovui Juospaičiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Kadžioniui, Juozui Mociui. Pasibaigus iškilmingam renginiui Lietuvos policijos veteranai susirinko į Seimo Konstitucijos salę, kur policijos generalinio komisaro pavaduotojas, atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas Rimantas Bobinas grupei policijos veteranų įteikė Policijos pasižymėjimo ženklus „Už atliktą pareigą 1991 metais“. Juos gavo ir mūsų filialo šeši veteranai. Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas veteranams įteikė LPVA ženklus „Policijai 100“  Rimantas Bobinas, Vytautas Navickas bei pirmasis Nepriklausomos Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas pasveikino visus susirinkusiuosius su švente, palinkėjo policijos veteranams geros sveikatos.
Posėdžio tiesioginę transliaciją galite pamatyti YouTube kanale:

https://www.youtube.com/watch?v=a99K2vaxHsY

 

LPVA Utenos filialo informacija