į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Utenos filialas
LPVA VISUOTINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo 30 dieną, Vilniuje, Policijos departamento salėje, įvyko Lietuvos Policijos Veteranų Asociacijos visuotinis rinkiminis susirinkimas. Į jį susirinko 138 nariai, turėdami balso teisės perleidimo sutartis beveik 660 narių. Uteniškiams atstovavo Bronius Kunigėlis, Vladas Šalgunovas ir Petras Kuliešius viso turėdami 43 balso teisės perleidimo sutartis. Pagrindinį pranešimą padarė LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Jis apžvelgė asociacijos siekius, nuveiktus darbus, supažindino su tolimesniais uždaviniais. Atsiskaitą pateikė ir revizijos komisijos pirmininkas Stanislovas Rakauskas. Susirinkime kalbėjo Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis. Beje jis pateikė gerą naujieną, kad nuo kitų metų birželio mėnesio planuojama sugražinti nusavintų pensijų 20 %.   Vyriausybė yra gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskaičiavimus. Tam reikėtų virš 30 mln. eurų.  Susirinkusiuosius pasveikino Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas. Jis grupei veteranų įteikė padėkos raštus. Vidaus reikalų ministro sveikinimus perdavė LPVA valdybos narys, profesorius Alvydas Šakočius. Savo mintimis pasidalijo ir pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis. Atsistatydinus     senajai LPVA valdybai buvo išrinkta nauja. Valdybos pirmininku išrinktas Vytautas Navickas, pavaduotojais: Stanislovas Liutkevičius, Vytautas Jonikas ir Vytautas Žemionis.  Savo knygos „ Tamsios aukštumos LTSR milicija 1940 – 1987“ pristatymą padarė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos generalinis komisaras Petras Liubertas.

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo informacija