į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Utenos filialas
Utenos filialo ataskaitinis susirinkimas

Balandžio 26 dieną (penktadienį) Utenos filialo nariai susirinko į Utenos apskrities VPK salę į ataskaitinį susirinkimą. Iš 47 narių į susirinkimą susirinko 24 nariai, kurie turėjo dar 7 narių balso perleidimo sutartis. Viso 31 narys. Susirinkimo dalyviai tylos minute pagerbė į anapilį išėjusius kolegas. Filialo valdybos pirmininkas Bronius Kunigėlis savo pranešime paminėjo, kad šiais metais filialą paliko du nariai, tačiau keturiais naujais nariais kolektyvas pasipildė. Pranešime buvo paminėta ką filialo valdyba nuveikė per metus, Ką nuveikė Lietuvos policijos veteranų asociacija. Net 30 filialo narių gavo apdovanojimus, atminimo ženklus "Policijai 100" 21 veteranas gavo Policijos departamento pasižymėjimo ženklus "Už atliktą pareigą 1991 metais" Nors praėjus 28 metams medaliai pasiekė nusipelniusius veteranus. Filialo nariai išreiškė nepasitenkinimą LPVA valdybos sprendimu atnaujinti veteranams sulaukusiems 75 metų amžiaus nario mokestį. Susirinkimas nutarė tokius veteranus atlesti nuo filialo nario mokesčio o LPVA priklausančią mokesčio dalį sumokėti iš filialo lėšų. Reikia tik džiaugtis, kad jie vis dar yra mūsų kolektyvo nariai. Revizinės komisijos ataskaitą pateikė filialo revizorius Petras Kuliešius. Susirinkimo metu buvo įteikti nariams nauji pažymėjimai. Aptartos šių metų veiklos sritys.

 

LPVA Utenos filialo informacija