į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Utenos filialas
Utenos filialo metinis ataskaitinis susirinkimas

2016-12-16

 

Š. m. gruodžio 16 d. buvo organizuotas LPVA Utenos filialo metinis ataskaitinis susirinkimas. Pranešimą padarė filialo valdybos pirmininkas Bronius Kunigėlis. Jis pasveikino filialo narius šiais metais atšventusius jubiliejus ir pusjubiliejus. Tokių buvo net 10. Susirinkime kalbėjo valdybos narys Valdas Bivainis. Jis supažindino su ruošiamu projektu paramai gauti ir numatomomis priemonėmis. Finansinę ataskaitą perskaitę revizorius Petras Kuliešius.
Po susirinkimo įvyko šventinė vakaronė.


LPVA Utenos filialo informacija