į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Aptartos konkrečios priemonės tarnybą baigusių pareigūnų integracijai į darbo rinką pagerinti

2017-02-01

 

Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis kartu su Krašto apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Lietuvos darbo biržos bei Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo atstovais aptarė išleidžiamų į pensiją pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą.

„Labai svarbu padėti į pensiją išleidžiamiems ir buvusiems pareigūnams rasti jų kvalifikaciją atitinkantį darbą arba įgyti naują paklausią profesiją ir įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje. Sprendžiant šiuos klausimus turime glaudžiai bendradarbiauti su darbo birža bei konkrečiomis priemonėmis padėti pareigūnams“, – pažymėjo A. Stončaitis.

Pasak ministerijos kanclerio, šiame etape jau yra įstatymu įtvirtintos ir Vyriausybės nutarimu reglamentuotos į pensiją išleidžiamų pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonės, tačiau sukurta sistema realiai neveikia – neskatina ir nepadeda tarnybą baigusiems pareigūnams ir kariams integruotis į darbo rinką.

Vidaus reikalų ministerijoje antradienį vykusiame susitikime buvo aptartos pareigūnams ir kariams, išleidžiamiems į pensiją, darbo biržos teikiamos paslaugos, taip pat darbo biržos galimybės padėti pareigūnams apsispręsti dėl tolesnės darbinės veiklos, įgyti naują kvalifikaciją ir integruotis į darbo rinką, pasibaigus jų statutinei tarnybai.

Susitikimo metu sutarta, kad kartu su Lietuvos darbo birža bus parengti ir visiems tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams pateikti informaciniai lapai apie darbo biržų jiems teikiamas paslaugas, be to, bus papildyta teritorinių darbo biržų interneto svetainėse skelbiama jiems skirta informacija.

Taip pat planuojama atlikti tarnybą baigiančių pareigūnų ir karių apklausą ir įvertinti jų poreikius dėl integracijos į darbo rinką priemonių ir konkrečių naujas kvalifikacijas suteikiančių mokymų, siekiant darbo biržos teikiamas paslaugas padaryti efektyvesnes ir patrauklesnes. Atsižvelgus į apklausos rezultatus planuojama organizuoti tarnybą baigiančių pareigūnų ir karių profesinį mokymą, suteikiantį jiems naujas paklausias kvalifikacijas.

Susitikimo metu sutarta plėtoti Vidaus reikalų, Krašto apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendradarbiavimą gerinant pareigūnams ir kariams teikiamas integracijos į darbo rinką paslaugas bei teisės aktuose nustatyti papildomas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams skirtas integracijos į darbo rinką priemones.

 

Vidaus reikalų ministerijos informacija