į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Bus aktyviau bendradarbiaujama sprendžiant buvusiems pareigūnams svarbius klausimus

Kovo 30 d. Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama aktyvinti bendradarbiavimą sprendžiant tarnybą policijoje ir kitose vidaus reikalų įstaigose baigusiems asmenims svarbius klausimus bei stiprinti šių įstaigų bendruomenių ir veteranų tarpusavio ryšius.

 

Ši sutartis, kurią šalių vardu pasirašė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis ir LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, sudarys sąlygas siekti sklandesnio tarnybą baigusių asmenų reintegravimo į visuomenei naudingą veiklą, medicininio reabilitavimo bei sveikatos priežiūros. Ji taip pat padės stiprinti vidaus tarnybos įstaigų ryšius su veteranais, skatinti profesinės patirties ir žinių perteikimą jauniems pareigūnams, teisėsaugos tradicijų ir istorijos puoselėjimą.

 

LPVA ši sutartimi įsipareigojo skatinti savo narių bendradarbiavimą su centrinėmis ir teritorinėmis vidaus reikalų sistemos įstaigomis, teikti informaciją ir siūlymus dėl tarnybą baigusių asmenų reintegravimo, medicininio reabilitavimo, sveikatos priežiūros, profesinio orientavimo, taip pat dėl pareigūnų mokymo ir profesinio ugdymo.

 

Remiantis sutartimi LPVA taip pat pagal kompetenciją dalyvaus organizuojant ir įgyvendinant viešojo saugumo plėtros programos priemones, nusikaltimų prevencijos projektus ir saugios savivaldybės koncepciją, vykdant gyventojų teisinį švietimą, konsultuojant juos apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų klausimais ir kt.

 

VRM įsipareigojo skatinti centrinių ir teritorinių vidaus reikalų sistemos įstaigų bendradarbiavimą su LPVA, jos filialais ir nariais, dalyvauti ir tarpininkauti sprendžiant asociacijai aktualias problemas ir klausimus, propaguoti LPVA veiklą. Šalys taip pat sutarė pagal kompetenciją keistis aktualia informacija, teikti siūlymus kriminogeninės situacijos šalyje gerinimui, teisinės bazės tobulinimui ir kt. 

 

2010 metais įsikūrusi LPVA yra organizacija, vienijanti buvusius ir dirbančius policijos pareigūnus ir veteranus, siekianti atstovauti jų interesams ir juos ginti, kelti policijos pareigūno profesijos įvaizdį, puoselėti profesines vertybes ir tradicijas. LPV dalyvauja rengiant įstatymus, reglamentuojančius policijos veiklą, policijos veteranų pensijas, socialines garantijas ir kt. bei teikiant jų pataisas, bendrauja su visuomeninėmis, valstybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis.

 

Bendradarbiavimo sutartis

 

VRM Viešųjų ryšių skyriaus informacija