į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Dėl dalyvavimo Vasario 16-sios dienos renginiuose Vilniuje

2016-01-25

 

 

 

 

Gerbiamieji,

         Lietuvos policijos veteranų asociacija vienija kolegas, kurie reikšmingai prisidėjo prie Nepriklausomos Lietuvos policijos sistemos kūrimo, kas sudarė tinkamas prielaidas valstybingumui stiprinti. Tai siekiame nuolat priminti valstybės politikams ir visuomenei. Geru pavyzdžiu laikytinas policijos veteranų dalyvavimas jubiliejiniuose Sausio 13-osios renginiuose Seime, prisimenant ir primenant visiems svarbų policijos organizacijos ir visų kolegų indėlį į Nepriklausomybės įtvirtinimą.

        Dabar artėja Valstybės Diena, Vasario 16-oji, kurios metu Vilniuje taip pat gausu šventinių renginių. Tradicija tampa ir organizuotas Asociacijos narių dalyvavimas visuomeninių organizacijų rikiuotėje pakeliant trijų Baltijos Valstybių vėliavas  Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, o taip pat individualus dalyvavimas šventiniame minėjime prie Signatarų namų Pilies gatvėje. Kaip ir kiekvienais metais šiuose renginiuose kviečiami dalyvauti visi policijos veteranai ir jų artimieji iš visų šalies Filialų. Pageidaujantys ir galintys būti rikiuotėje – turėtų vilkėti tarnybinėmis Policijos uniformomis.

        Planuojame rikiuotėje dalyvauti su Asociacijos ir Pirmąją istorine Atkurtos Lietuvos Policijos vėliavomis. Vėliavų grupės rikiuote, maloniai sutiko pasirūpinti Vilniaus Filialas. Manome, kad ir kiti Filialai ras noro ir galimybių prisijungti ir paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną sostinėje. Oficiali šventinių renginių programa bus išplatinta netrukus, tačiau reikia manyti, kad pagrindiniai renginiai vyks, kaip ir anksčiau, tuo pačiu laiku – Vėliavų pakėlimo ceremonija – 12.00 val., Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – 12.30 val. minėjimas prie Signatarų namų – 14.00 val. Mums reikėtų susirinkti Daukanto aikštėje 11.30 – 11.45 val., bet vykstant reikia turėti atsargoje laiko dėl didelių transporto spūsčių ir automobilių parkavimo sunkumų Vilniaus senamiestyje.

       Po renginio susirinksime puodeliui arbatos, todėl būtų gerai iš anksto žinoti bent preliminarų dalyvių skaičių. Prašome Filialų vadovus informuoti Asociacijos narius apie šventinius renginius Vilniuje, Vasario 16-ąją dieną, pasirūpinti kuo gausesniu dalyvavimu ir kuo skubiau informuoti Valdybą apie planuojamą dalyvių skaičių.

     Tikslesnės informacijos teirautis LPVA Tradicijų komiteto pirmininko Alvydo Šakočiaus elektroniniu paštu alvy.sakocius@gmail.com, arba mob. tel. +370 686 16383.

 

 

Valdybos pirmininkas  Vytautas Navickas