į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo


2017 m.gegužės 25 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą "Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę  veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašo patvirtinimo ".
Šiuo įsakymu siekiama skatinti,finansuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą pagal šios bendruomenės susibūrimo ir jos narių gyvenamąją vietą. Tinkamos finansuoti veiklos apibrėžtos šio įsakymo patvirtintame plano įgyvendinimo apraše III skyriaus 24 p.
Prašome LPVA  filialų vadovus susipažinti su šiuo įsakymu, išplatinti jį valdybų nariams. Vykdant projektinę veiklą,aktyviai pasinaudoti šio įsakymo teikiamomis paslaugomis ir apie šios veiklos rezultatus,eigą informuoti LPVA Projektų komiteto pirmininką Petrą Burdelį el.p. miestas1@gmail.com ,tel.8 606 07776.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę  veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo aprašo patvirtinimo "


LPVA valdybos informacija