į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Išplėstinis LPVA valdybos posėdis

2015-12-04


Šiandien Kaune vyko išplėstinis LPVA valdybos posėdis, į  kurį buvo pakviesti ne tik LPVA valdybos nariai, bet ir visų LPVA filialų valdybų nariai arba jų atstovai. Posėdyje taip pat dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos departamento prie VRM Personalo valdybos viršininkas Tomas Bikmanas, Lietuvos policijos mokyklos viršininkas Agirdas Kaminskas bei Kauno AVPK viršininko pavaduotojas Darius Pliavga ir Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas.

Valdybos pirmininkas V. Navickas pasveikino visus susirinkusius, bei pristatė šią savaitę V.Į. Registrų centre įregistruotus naujus LPVA įstatus bei pakomentavo jų pasikeitimus. Taip pat trumpai buvo apžvelgta LPVA veikla, susirinkusieji informuoti apie vykusius sustikimus su įvairiais valstybės bei visuomeninių organizacijų atstovais sprendžiant veteranams kylančias problemas.

Valdybos narys S.Bunokas apžvelgė LPVA filialų veiklą, pažymėjo, kad yra dalis filialų, kurie gana aktyviai dalyvauja veikloje, tačiau yra ir tokių, kuriems reikėtų parodyti daugiau iniciatyvos. Buvo įvardinti keli regionai, kuriuose artimiausioje ateityje yra planuojama steigti LPVA filialus.

VRM kancleris A.Stončaitis padėkojo už kvietimą dalyvauti šiame renginyje, bei perdavė ministro Sauliaus Skvernelio linkėjimus. Svečias pažymėjo, kad Vidaus reikalų ministerijos vadovybė neprieštarauja įvairių vidaus reikalų sistemos veteranus atstovaujančių visuomeninių organizacijų egzistavimui, tačiau pabrėžė, kad būtent LPVA yra ir turi būti ta organizacija, kuri vienytų visas šias organizacijas. Kancleris akcentavo, kad VRM vadovybė visomis išgalėmis rems ir palaikys LPVA veiklą ir padės spręsti buvusių pareigūnų problemas. Vertindamas LPVA veiklą A.Stončaitis pažymėjo, kad butina aktyviau vystyti projektinę LPVA veiklą, kadangi projektine veikla galima ženkliai pritraukti struktūrinių fondų finansavimą, tokiu būdu aktyvinant LPVA veiklą.

A.Stončaitis taip pat atsakė ir į posėdžio dalyvių klausimus.

Baigdamas pranešimą A.Stončaitis palinkėjo visokeriopos sėkmės LPVA veikloje ir įteikė Vidaus reikalų ministerijos atminimo dovaną. 

Policijos departamento prie VRM Personalo valdybos viršininkas T. Bikmanas perdavė policijos generalinio komisaro linkėjimus LPVA nariams, bei informavo, kad prieš šį renginį kalbėjosi su policijos generaliniu komisaru, kuris išreiškė Policijos departamento vadovybės visokeriopą paramą, bei pažadėjo padėti LPVA dėl tolimesnės filialų plėtros.  

Valdybos pirmininko pavaduotojas S.Liutkevičius informavo susirinkusius apie šiuo metu vykstančius procesus, siekiant įgyvendinti LPVA vienus pagrindinių tikslų, nusavintų pensijų grąžinimą, pensijų indeksavimą ir pan. Informavo, kad LPVA valdybos atstovai dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje, kuriose nagrinėjamos pensijų gairės bei sprendžiami kiti pensijų klausimai. S.Liutkevičius pažymėjo, kad LPVA darosi pakankamai matoma jėga, su kuria jau pradeda skaitytis valstybės institucijos.

Besibaigiant posėdžiui S.Bunokas informavo, kad šiais metais keli LPVA nariai atšventė grąžius jubiliejus, O valdybos pirmininkas V.Navickas įteikė jubiljatams LPVA atminimo dovanas.

Atsižvelgiant į tai, kad išplėstinis LPVA valdybos posėdis buvo organizuotas ir vyko Kaune, prie kurio organizavimo svariai prisidėjo Kauno filialo valdyba, V.Navickas pasinaudodamas proga padėkojo LPVA Kauno valdybos pirmininkui A.Gaižauskui bei visiems Kauno filialo nariams ir įteikė LPVA Kauno filialo valdybos pirmininkui LPVA vėliavą.

Simbolinės LPVA vėliavėlės buvo įteiktos ir naujiems LPVA filialų atstovams.

Baigdamas valdybos posėdį V.Navickas padėkojo visiems atvykusiems už dalyvavimą, palinkėjo visiems gražių artėjančių švenčių ir saugios kelionės namo.

 

LPVA informacija