į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Įsteigtas LPVA Šakių filialas

Š.m. kovo 31 d. Šakiuose įvyko LPVA Šakių filialo steigiamasis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo LPVA valdybos narys Romualdas Variakojis. Susirinkimo tikslas buvo įsteigti LPVA Šakių filialą ir išrinkti filialo valdymo organus. LPVA valdybos sprendimu Šakių filialo pirmininku buvo paskirtas Linas Žievys. Išrinkta ir filialo valdyba, kurios nariais vienbalsiai buvom išrinkti Jonas Kardauskas, Rimvydas Puidokas, Raimondas Bastys, Svajūnas Venslovaitis ir Jonas Merčaitis. Filialo revizoriumi vienbalsiai išrinktas Antanas Petrauskas.

 

LPVA valdybos informacija