į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Kviečiame dalyvauti Pareigūnų bendruomenių rėmimo programos konkurse

Gerbiamiieji,

 

Siekiant teikti finansinę, organizacinę paramą pareigūnų formalių ir neformalių bendruomenių projektams, kurie skirti atkurti ir formuoti pareigūnų bendruomenių tradicijas, vykdyti finansinį švietimą, populiarinti kooperacijos principus, skatinti pareigūnų saviraišką ir bendras iniciatyvas, Pareigūnų kredito unija (PKU) yra paskelbusi paraiškų priėmimą pagal „Pareigūnų bendruomenių rėmimo programą“. Atrinktiems projektams bus skirta parama iki 150 eurų, o bendras programos biudžetas ateinantiems metams – net 3000 eurų. Paraiškų pateikimas iki 2016  m. gruodžio 31 dienos.

Paraiškas teikti gali visi Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Kalėjimų departamento ir jų teritorinių bei struktūrinių padalinių kolektyvų atstovai, pareigūnų formalios bendruomenės arba jų padaliniai (profesinės sąjungos, asociacijos, fondai), buvusių policijos pareigūnų (veteranų) formalios ir neformalios bendruomenės (asociacijos, klubai ir kt.).

Prioritetinės iniciatyvos – pareigūnų tradicijų kūrimas ir atkūrimas, tarnybos aplinkos gerinimas, finansinės kooperacijos veiklos populiarinimas, bendrų pareigūnų iniciatyvų bei saviraiškos skatinimas.

Ką planuojate šiemet? Dalinkitės informacija su kolegomis ir kurkime tradicijas drauge!

Paraiškų laukiame iki 2016 m. gruodžio 31 d. Nugalėtojai bus paskelbti Pareigūnų kredito unijos tinklapyje www.pareigunuunija.lt iki 2017 m. sausio 15 d. Projektų vykdymo laikotarpis – 2017 metai.

 

PAREIGŪNŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS GAIRĖS​

PARAIŠKOS FORMA

 

Informaciją apie projektą Jums suteiks PKU administracijos asistentė Eglė Bagdzevičiūtė, tel. 852157104, el p. administracija@pareigunuunija.lt

Paraiškos formą ir Bendruomenių rėmimo programos gaires rasite prisegtukuose.

Išsami informacija internete  www.pareigunuunija.lt

Dėl galimybės dalyvauti projekte konsultuojas teikia ir PKU aministracijos vadovas Tomas Vaitkunskas

tel. +370 687 79388

 

Pagarbiai,

Eglė Bagdzevičiūtė

Administracijos asistentė

Pareigūnų kredito unija

Birželio 23 - osios g.15, LT- 03206, Vilnius

tel. 8 (5) 215 71 04

 

 

 

P.S. Programos gairėse 9.2 p. nurodyta, kad pareiškėjas-asociacija turi būti unijos nariu. Tačiau gal skyriai turi unijos narių, tada galėtų teikti paraiškas individualiai. Pagal gairės paraiškas gali teikti ir pareigūnų grupės, jeigu bent vienas yra unijos narys.