į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija

2020 m. sausio 13-ąją, Seimo rūmuose įvyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija.

Į iškilmingą Laisvės gynėjų dienos minėjimą ir Laisvės premijos įteikimo ceremoniją Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pakvietė Policijos generalinį komisarą Renatą Požėlą, Lietuvos policijos pirmąjį generalinį komisarą Petrą Liubertą, Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) delegaciją į kurios sudėtį įėjo Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus filialų ir LPVA Valdybos atstovai.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, pradėdamas iškilmingą renginį, pabrėžė, kad visi, kurie suprato Sausio 13-ąją, gali liudyti, kad gyvenimas skyrėsi iki tos nakties ir po jos. „Tai buvo riba, tai buvo lūžis. Lūžis mūsų tautos istorijoje, tai buvo virsmas mūsų savimonėje“, – sakė Seimo vadovas. Jo įsitikinimu, tada dar ne visi suprato, kiek daug pakeitė ši kruvina naktis, kaip viskas po jos pasikeis ir, kad bereikalingų aukų nebuvo.

Viktoras Pranckietis kalbėjo, kad visada yra lygesnis kelias. „Bet už tai mes ir dėkojame gynėjams, kad jie rinkosi prasmingą kryptį, prasmingą gyvenimą ir prasmingą būtį tomis dienomis ir tą naktį“, – tvirtino parlamento vadovas. Jis linkėjo, kad Sausio 13-oji būtų tokia pat vertinga mūsų kalendoriuose kaip Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. „Tegul ši diena būna laisva, kai pasakojame augantiems apie amžininkus didvyrius, kad kiekvieno lietuvio meilė Tėvynei taptų šakele tvirtai suaugusio vainiko, kuris vadinasi Lietuva“, – sakė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje taip pat kalbėjo

2013 m. Laisvės premijos laureatas kardinolas Sigitas Tamkevičius, kuris pabrėžė, kad „laisvas yra ne tas, kuris kartais elgiasi tarsi neturėdamas galvos, bet tas, kuris brangina tiesą ir žvelgia į žmones ne kaip į konkurentus ar, dar blogiau, kaip į daiktus, kuriais galima pasinaudoti, bet kaip į brolius ir seseris, kuriems ne tik galima, bet ir reikia pasitarnauti“. Jo nuomone, per 29 metus mes tokį suvokimą kažkiek praradome, nes per daug įtikėjome į mamonos galią, o tikrasis tikėjimas apsilpo. „Pinigas bei turtas daug kam yra tapęs tiesiog stabu, kuriam meldžiamasi. Dėl to šiandien daugelis, vietoje statę Lietuvą, geba vien kaltinti, kad kiti jos nestato“, – tvirtino 2013 m. Laisvės premijos laureatas. Pasak kardinolo, daugelis linkę dejuoti dėl valdininkų nesąžiningumo, korupcijos ir abejingumo paprastam žmogui, tačiau Dievo nebijantys ir savo artimo nemylintys žmonės atsirado neatsitiktinai. „Mes patys juos patys išsiugdėme“, – sakė kardinolas. Jo įsitikinimu, „Lietuvoje tik tuomet taps šviesiau, kai mes visi – dvasiškiai ir pasauliečiai, valdžios žmonės ir eiliniai piliečiai – prisiimsime atsakomybę už Tėvynės ateitį, kai bent bandysime keistis į gera, šalindami iš savo širdžių pyktį ir vieni kitų niekinimą“.

Iškilmingame minėjime Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai įteikta 2019 m. Laisvės premija. Šiuo apdovanojimu siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

„Per okupaciją Lietuva išsaugojo valstybingumo svajonę, nes buvo drąsių, ryžtingų, kraštą ir jos žmones mylinčių žmonių. Albinas Kentra buvo vienas tų, kuris neprarado tikėjimo ir pasitikėjimo Lietuvos praeitimi bei ateitimi. Laiminga Valstybė, kurioje yra tokių žmonių kaip Albinas Kentra – darbštus, drąsus, po išbandymų atsitiesęs, atradęs savo pašaukimą, darbštus. Jo pasirinkimas skirti savo laiką Lietuvai nebuvo vienkartinis projektas, tai yra jo gyvenimo kasdienybė“, – sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Po Laisvės gynėjų dienos minėjimo ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijos Nepriklausomybės aikštėje dalyvaujant garbės kuopai buvo iškeltos Baltijos šalių vėliavos.

Pasibaigus vėliavų pakėlimo ceremonijai LPVA nariai susirinko prie puodelio arbatos ar kavos LPVA būstinėje, kur aptarė aktualius veiklos klausimus.

 

 

LPVA valdybos informacija