į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA Palangos filialo susirinkimas

Š.m. gruodžio 17 d. 10 val. Palangos komisariato patalpose įvyko gruodžio 9 dieną įsteigto Lietuvos policijos veteranų asociacijos Palangos filialo valdymo organų rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo LPVA valdybos pirmininko pavaduotojas Stasys Bunokas, naujai paskirtas Palangos filialo pirmininkas  Ričardas Vinciūnas,13 narių iš 21 ir laikraščio  "Vakarinė Palanga" korespondentė. Susirinkimas išsirinko filialo valdybą, į kurią įėjo Ramutis Stankevičius (sekretorius), Alvydas Diržanskas, Robertas Pocius (iždininkas) ir Petras Juškevičius, taip pat išrinkta ir filialo revizorė, kuria tapo Vida Tiškuvienė. Susirinkę nariai išreiškė viltį artimiausiu metu ženkliai padidinti filialo narių skaičių bei imtis aktyvios veiklos. Stasys Bunokas apžvelgė asociacijos raidą, supažindino su artimiausia veikla, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

 

LPVA valdybos informacija