į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
M. Misiukonio jubiliejaus paminėjimas

2019 m. vasario 1 d. popietę Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) būstinėje buvo didelis sujudimas. Bendražygiai Veteranai ir veikiantys pareigūnai rinkosi į LPVA Garbės nario, atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmojo Vidaus reikalų ministro Marijono Misiukonio gimtadienį, jubiliatas sulaukė gražios 80 – ties metų sukakties!

Jaukiame draugų rate jubiliatas buvo išties šiltai sutiktas.

Į pagerbimą atvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Kęstutis  Lukošius, atkurtos nepriklausomos Lietuvos policijos pirmasis generalinis komisaras Petras Liubertas, Alytaus Meras, buvęs Policijos Generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius kiti garbingi svečiai.

Pagerbimo ceremoniją pradėjęs LPVA valdybos pirmininkas V. Navickas pažymėjo didžiulį M. Misiukonio indėlį sudėtingiausiu šaliai metu sklandžiai vadovaujant Vidaus reikalų ministerijai, suburiant daugiatautį pareigūnų kolektyvą sudėtingų ir svarbių valstybingumo įtvirtinimui uždavinių sprendimui. V. Navickas taip pat įteikė jubiliatui specialiai pagamintą 80-čiui LPVA atminimo žvaigždę.

Vyriausybės kancleris A. Stončaitis perdavė Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą ir atminimo dovaną, pažymėdamas M. Misiukonio nuopelnus išsaugant šalies vientisumą.

Dauguma kalbėjusių ir sveikinusių bendražygių, be didelio M. Misiukonio profesionalumo bei kompetencijos, atkreipė dėmesį į jubiliato žmogiškąsias savybes, atjautą bei pavaldinių supratimą. Iš tiesų, tokiu sunkiu metu vadovaujant vidaus reikalų pareigūnams, jubiliatas sugebėdavo rasti ir panaudoti tą, stebuklingą „receptą“, kuomet formalus institucijos vadovas tampa pavaldinių pripažintu lyderiu!

M. Misiukonis šiltai ir jautriai padėkojo susirinkusiems kolegoms, darniai užtraukusiems jubiliato garbei -„Laimingų metų“!

Dar ilgai bendražygiai būstinėje užsibuvo ir nenorėjo skirstytis, visus užliejo šiltų asmeninių prisiminimų, kartu dirbant su jubiliatu, banga.

Daugumas kalbėjusių kolegų dėkojo jubiliatui už pasirižymą ir išleistą, labai ateities kartoms svarbią prisiminimų knygą - "Lemtingi metai", kurį parašyta panaudojant daugybę autentiškų dokumentų iš asmeninio M. Misiukonio archyvo. Knyga neginčijamai įrodo vidaus reikalų sistemos darbuotojų vaidmenį lemtingais valstybės nepriklausomybės atkūrimo metais.

 

LPVA valdybos informacija