į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Pietryčių Lietuvos atsargos pareigūnų susitikimas Alytuje

Gegužės 17 dienos popietę LPVA Druskininkų, Kauno, Lazdijų, Marijampolės ir Varėnos filialų aktyvas susitiko legendomis apipintoje Dzūkijos sostinėje Alytuje. Čia visus pasitiko LPVA Alytaus filialo pirmininkas Robertas Kunigiškis. Policijos komisariato salėje visus susirinkusius pasveikino Alytaus AVPK viršininko pavaduotojas Raimundas Jaciunskas. Jis pasidžiaugė buvusių ir dirbančių pareigūnų vienybe, abipusiu pasitikėjimu. Palinkėjo gerai praleisti laiką Alytuje. LPVA Lazdijų filialo pirmininkas Valdas Vabuolas  padėkojo pavaduotojui ir įteikė prisiminimo suvenyrą, o  Marijampolės filialo pirmininkė Ramutė Kartavičienė pavaduotojui įteikė gairelę  su LPVA logotipu ir savivaldybių, kurių atstovai dalyvavo susitikime, herbais. Ši gairelė buvo pagaminta šio susitikimo proga ir įteikta dalyvaujančių LPVA filialų pirmininkams. Dėkojame Ramutei.

Sveikinamąjį žodį tarė ir eks. generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius. Jis paskatino visus veteranus būti aktyviais, dirbti, bendrauti ir džiaugtis gyvenimu. Kolegos gerb. Vytauto linkėjimus palydėjo aplodismentais.

Po to sekė trumpas atvykusiųjų prisistatymas ir artimesnis susipažinimas. Renginio šeimininkas Robertas pasiūlė apžiūrėti policijos muziejų ir aplankyti Baltosios rožės tiltą, kurio statyba baigta 2015m. Tilto aukštis 38,10m.,ilgis 240,53m. Nuo tilto visi grožėjomės įspūdingu Nemuno kraštovaizdžiu, išgirdome legendą apie Alytaus miesto pavadinimo atsiradimą. Kaip ir daug kas šiam pasaulyje – tai gimė iš meilės.  Labai seniai seniai, gyvenantis šioje vietovėje  kunigaikštis Alyta  buvo įsižiūrėjęs vaidilutę. Negalėdamas su ja susituokti, kunigaikštis dosniai aukojo  dievams, tikėdamasis, kad jie atleis vaidilutę nuo pareigų. Bet tuo metu kryžiuočiai užpuolė šalį, kunigaikštis išjojo į mūšį ir negrįžo. Vaidilutė laukdama kunigaikščio daug ir ilgai verkė. Žmonės ašarų upelį pavadino Alytupiu, o miestą – Alytumi.

Pasivaikščioję ir pasidžiaugę pavasariniu  vaiskumu, artimiau pabendrauti nuvykome į Roberto sodą. O Robertas - tikras sodininkas. Visus nustebino Roberto vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų veislių gausa. Bendraujant , kilo klausimai ir dėl atsargos pareigūnų socialinių garantijų: nusavintų pensijų kompensavimo, pensijų indeksavimo, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedo už tarnybą mokėjimą- pradėjus dirbti. LPVA Filialų atstovai išreiškė nepasitenkinimą paminėtų klausimų sprendimu.

Siekiant spręsti paminėtas problemas teisiniu keliu, buvo nuspręsta įkurti LPVA pietryčių Lietuvos koordinacinę tarybą. Ši taryba aptartų kolegų lūkesčius ir juos konstruktyvia forma perduotų LPVA valdybai, gavę atsakymą betarpiškai kolegas supažindintų su siekiais ir rezultatais. Nuspręsta, kad koordinacinę tarybą sudaro pietryčių Lietuvos LPVA filialų pirmininkai:

Alytaus  -  Robertas Kunigiškis, Druskininkų-Juozas Narkevičius, Kauno- Jūratė Kavaliauskienė, Lazdijų- Valdas Vabuolas, Marijampolės-Ramutė Kartavičienė ir Varėnos- Arūnas Puodys. Darbo koordinatore visi kolegos vieningai išsirinko Janiną Ambrutienę, Kauno filialo valdybos narę.

Koordinacinė taryba priėmė sprendimą rinktis į pasitarimus ne rečiau kaip 1 kartą per metus arba pagal poreikį skirtingose savivaldybėse. Taip pat:

Išsiaiškinti, kokioje stadijoje yra LR SAMD pateiktas Įstatymo projekto svarstymas dėl dalinio valstybinių pensijų ir kitų išmokų kompensavimo 2020m. Sužinoti  , kokie priimti sprendimai dėl pensijų indeksavimo. Yra likęs be atgarsio kreipimąsis į LPVA valdybą dėl priedo už tarnybą mokėjimą, kai VRM pensininkas pradeda dirbti. Kadangi diskutuojant šia tema kilo daug emocijų, nes dėl reformų policijos sistemoje tarnybą palieka pareigūnai net nesulaukę 50 metų, jiems pradėjus dirbti dažniausiai tik už minimalią algą šis priedas prarandamas. Tokia situacija sukelia daug žalingų pasekmių: disciplinuoti, vidutinio amžiaus žmonės neskatinami integruotis į darbo rinką. Regionuose už darbą gaunant tik minimalų atlyginimą , praktiškai sąnaudoms į darbą , maitinimui, drabužiams išleidžiama apie 200 eu. , todėl pajamos didėja nežymiai. VRM pensininkams yra paskirti priedai už tarnybą, vadinasi jeigu jie pradės dirbti- tai tik didės valstybės pajamos ,susijusios su darbo santykiais, o tuo pačiu bus neprarandami socialiniai įgūdžiai, neskatins emigracijos ir šeimų griūties, neprastės psichinė ir fizinė sveikata, todėl siūlome LPVA valdybai šį klausimą svarstyti ir teisiniu keliu siekti, kad gaunant 1 MMA dydžio darbines pajamas, priedas už tarnybą      prie pensijos būtų mokamas.

 

Ačiū Robertui už puikų kolegų priėmimą.