į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Vilniaus filialo metinis ataskaitinis susirinkimas

2017-12-19 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato posėdžių salėje įvyko LPVA Vilniaus filialo narių metinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimą pagerbė ir tarė pasveikinimo žodį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas bei kiti Komunikacijos skyriaus darbuotojai. Atsidėkojant už dėmesį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui Sauliui Gagui buvo įteikti LPVA 2018 metų kalendoriai.

Susirinkime dalyvavo 35 LPVA Vilniaus filialo nariai, o 38 nariai pateikė įgaliojimus atstovauti narius. Susirinkime taip pat dalyvavo LPVA Valdybos narys, Teisės komiteto pirmininkas - Stanislovas Liutkevičius. Bei Vilniaus filialo Valdybos nariai:

Kazimieras Tracevskis,  -       kultūrinė veikla

Jovita Čirkova,  -                     sekretorė

Ramutis Oleka,  -                    tradicijų, istorijos ir tarptautinių ryšių veikla

Algis Žilionis, -                        iždininkas

Laimutis Didžiokas, -              sportinė veikla

Vytautas Jonikas, -                  valdybos pirmininkas.

LPVA Vilniaus filialo revizorius, - Rimantas Bleizgys.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas pristatė Vilniaus filialo 2017 metų veiklos ataskaitą ir Valdybos sudėtį.

Vytautas Jonikas pažymėjo, kad Vilniaus filialo 2017 veiklos rezultatai yra akivaizdūs.

Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas nurodė, kad filiale 2017-12-01 buvo 128 nariai, 2016 m. tuo laiku – 115 narių. tačiau šis skaičius keičiasi, kadangi į gretas dar įsilieja grupė Vilniaus regiono pareigūnų. Vytautas Jonikas apžvelgė svarbiausius LPVA Vilniaus filialo 2017 metų įvykius ir nuveiktus darbus, taip pat apžvelgė LPVA Valdybos svarbiausius darbus.

Apie pasirengimą atkurtos Lietuvos ir Lietuvos policijos šimtmečio minėjimui pasisakė valdybos narys Ramutis Oleka. Jis nurodė, kad Vilniaus filialo nariams būtina aktyviai dalyvauti ir Sausio 13-sios minėjimui Seime, kuris įvyks 2018-01-12.

Revizinės komisijos pirmininkas Rimtautas Bleizgys susirinkimui pristatė Vilniaus filialo metinę finansinę ataskaitą.

 LPVA Projektų komiteto pirmininkas  Petras Burdelis susirinkime apžvelgė įgyvendinamus projektus, pasirašytą sutartį su Darbo birža ir kitus klausimus.

LPVA Valdybos narys, Teisės komiteto pirmininkas - Stanislovas Liutkevičius apžvelgė teisinę situaciją dėl Pareigūnų ir karių nusavintų pensijų kompensavimo.

Po susirinkimo LPVA Vilniaus filialo nariai pasidžiaugė naujais 2018 metų LPVA išleistais sieniniais ir kišeniniais kalendoriais.

Po susirinkimo vyko LPVA Vilniaus filialo narių diskusijos, pokalbiai, sveikinimai prie puodelio kavos ar arbatos, kuria maloniai vaišino Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Nariai vieni kitiems linkėjo ramių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

 

 

 

LPVA Vilniaus filialo informacija