į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
VYRIAUSYBĖJE SVARSTOMAS KARIŲ, PAREIGŪNŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ IR KITŲ PENSIJŲ KOMPENSAVIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė ir pateikė suinteresuotų institucijų derinimui įstatymo projektą 

Dėl socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų Dalinio KOMPENSAVIMO įstatymo. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ed05f69255ea11e98bc2ba0c0453c004?jfwid=12mhdvisc1 

 

Esmė:

Įstatymo projektu siūloma 2020 metais kompensuoti 20 procentų neišmokėtos sumos dėl Laikinojo įstatymo taikymo asmenims, kurie Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu gavo:

- valstybines socialinio draudimo našlių pensijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo;

- valstybines socialinio draudimo našlaičių pensijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatų taikymo;

- maitintojo netekimo pensijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatų taikymo;

- ištarnauto laiko pensijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 6, 7 ir 8 straipsnių nuostatų taikymo;

- kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo;

- valstybines pensijas, valstybines našlių ir našlaičių pensijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo - TAI LIEČIA VRM IR KAM PENSININKUS.

- kompensacines išmokas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio nuostatų taikymo;

- šalpos kompensacijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 4 ir 5 straipsnių nuostatų taikymo;

- tikslines kompensacijas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo;

- Prezidento rentą, sumažintą dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo;

- signataro rentą, sumažintą dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų taikymo;

- sportininkų rentas, sumažintas dėl Laikinojo įstatymo 4 ir 5 straipsnių nuostatų taikymo.

Kartu siūloma, kad socialinių išmokų gavėjams, kuriems dėl Laikinojo įstatymo nuostatų (valstybinių pensijų – dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatų) taikymo neišmokėta visa suma yra 100 eurų ir mažesnė, kompensuoti ją visą 2020 m.

Kompensuojamoji suma būtų išmokama 2020 metų antrojo ketvirčio paskutinį mėnesį, išskyrus atvejį, kai asmuo kompensavimo metu nėra atitinkamos socialinės išmokos gavėjas –tuomet kompensuojamąją sumą išmokėti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Taip pat Įstatymo projektu siūloma, numatyti, kad asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio asmens turtas, turi teisę gauti kompensuojamąją sumą už mirusį asmenį, kuris iki mirties dienos įgijo teisę gauti kompensuojamąją sumą pagal įstatymą.

Atsižvelgiant į tai, kad preliminariais skaičiavimais socialinių išmokų gavėjams liko nekompensuota 181,5 mln. eurų, Įstatymo projektu siūlomam daliniam kompensavimui reikėtų 36,2 mln. eurų. Šis lėšų poreikis teikiamas nevertinant socialinių išmokų gavėjų mirtingumo ir fakto, kad daliai gavėjų dėl siūlomos nustatyti 100 eurų ribos kompensuojamoji suma išmokama iš karto.

 

Veteranai lauks teigiamų Vyriausybės ir Seimo sprendimų nusavintų pensijų kompensavimo klausimais.

 

LPVA Valdybos informacija