į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Atmintis ir pagarba sušildo

 

Vasario 5. Šv. Agotos dienos popietę Mažeikių atsargos pareigūnai rinkosi maldai Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Malda skirta kolegoms išėjusiems į amžinybę. Kunigas Gintaras ir klebonas Antanas šventų mišių maldoje meldėsi ir už visus policijos , bei atsargoje esančius pareigūnus ir jų šeimos narius . Mišių metu klebonas Antanas pasakojo gyvenimiškas istorijas. Minėdamas mūsų kolegas negailėjo tikėjimo savo gerumu. Tiek bažnyčioje, tiek parapijos salėje kunigas Gintaras pamokančiai pamokslavo, pakilią nuotaiką dalino renginio dalyviams. Puikūs prisiminimai, pamokymai, pagarba. Ateitininkų kuopos jaunimas grojo gitaromis , giedojo . Nuostabioji jų mokytoja-vadovė Rūtelė mums buvo paruošusi puikią programą. Eilėmis ir dainomis papuošė vakaronę. Susirinkę atsargos pareigūnai su buvusių kolegų artimaisiais bendravome prie arbatos puodelio. Mažeikių policijos komisariato viršininkas Saulius dėkodamas , pasidžiaugdamas renginiu sakė, kad kitą kartą dalyvaus didesnis būrys tarnaujančių pareigūnų. Gražia kalba, prisiminimais pasidalijo a.a. Vyganto B. artimieji. Veteranų asociacijos nariai ir visi dalyvavusieji žiūrėdami filmo nuotraukose dalijosi prisiminimais, skaudžiais išgyvenimais bei linksmais pasakojimais apie išėjusius į amžinybę. Atmintis ir pagarba sušildo.

 

Mažeikių filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė