į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Dėl veiklos viešinimo policijos mokykloje

2015 m. lapkričio 19 d. Lietuvos policijos veteranų asocijacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir valdybos narys Stasys Bunokas lankėsi Lietuvos policijos mokykloje Mastaičiuose, Kauno rajone. Kartu su mokyklos viršininko pavaduotoju Romu Oželiu buvo aptarti Policijos mokyklos ir LPVA veiklos viešinimo, bendradarbiavimo, klausimai. Nuspręsta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Lietuvos policijos mokykla nuo 2014 m. liepos 1 d. savo veiklą vykdo naujoje mokymo bazėje Mastaičiuose, kurioje rengiami būsimi policijos pareigūnai, kvalifikaciją tobulina policijos sistemos darbuotojai. Mokykloje vyksta įvairūs švietėjiški renginiai (pažintiniai vizitai, „Atvirų durų dienos“), atvyksta besidominantys policijos profesija asmenys.

Siekiant populiarinti policijos pareigūno profesiją, manome, kad būtų tikslinga Mokykloje viešinti ir besimokantiems kursantams bei kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviams pristatyti policijai atstovaujančias organizacijas, jų tradicijas, kultūrą, veiklą,dalyvauti jų renginiuose.

Mokykloje yra įrengti paveikslų ir fotografijos darbų parodoms skirti sieniniai mechanizmai. Kviečiame LPVA filialus teikti Mokyklai tekstinę ar vaizdinę medžiagą apie savo veiklą.

Vaizdinės medžiagos pateikimo formatas čia.

 

LPVA valdybos informacija