į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Kaune vyko visuotinis LPVA susirinkimas

Kaune įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau - LPVA) visuotinis narių susirinkimas, kuriame išrinkti nauji organizacijos valdymo organai.

Visuotinio susirinkimo metu buvo pirmininku vienbalsiai išrinktas ilgametis sistemos darbuotojas, buvęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis. Taip pat išrinkta LPVA valdyba: Kęstutis Tubis, Vytautas Grigaravičius, Nikita Maliutinas, Vytautas Žemionis, Stasys Bunokas, Vytautas Navickas, Bronius Olekas, Romualdas Variakojis ir Irina Dubinienė.

Susirinkimo metu aptarti visiems policijos veteranams aktualūs klausimai dėl pensijų gražinimo, skirtingų veteranų organizacijų bei profesinių sąjungų bendros veiklos pensijų klausimais, aptarti LPVA iždo bei simbolikos klausimai, planuojami renginiai.

Asociacijos pirmininkas K. Tubis savo kalboje pažymėjo, kad vieną iš pagrindinių organizacijos veiklos prioritetų mato socialinių garantijų atstatymą atsargos pareigūnams, skirtingų veteranų organizacijų pastangų vienijimą bei kryptingą darbą su valdžios institucijomis minėtiems tikslams pasiekti.