į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Laisvės Gynėjų dienos minėjimas Lietuvos Respublikos Seime

2020 m. sausio 12 d. Lietuvos policijos veteranų asociacija (toliau – LPVA) Seime iškilmingai paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

2020 m. sausio 12 d. drėgną pavasariškai šiltą žiemos rytą į Seimą rinkosi Laisvės gynėjai. Daugelis jų siaurai suprato Laisvės gynimą: jei buvai 1991 m. sausio mėnesį Aukščiausios tarybos rūmuose (dabar Seimas) ir laikei priešgaisrinę žarną, - vadinasi tu ir esi Laisvės gynėjas su nuolat didėjančiais poreikiais ir privilegijomis. Deja, Laisvės gynimas yra gana sunkus ir sudėtingas kelias. Tai suprasti plačiau galima perskaičius pirmojo Vidaus reikalų ministro Marijono Misiukonio knygą „Lemtingi metai“.

2019 m. sausio 12 d.  Laisvės gynėjų dienos minėjime pirmasis Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius susirinkusiems gana tiksliai ir aiškiai pasakė apie Laisvės gynimą. Jis pabrėžė, kad jei ne policija ir ne Vidaus reikalų ministerija, kažin ar šiandien turėtume laisvą ir nepriklausomą  Lietuvą.

Susirinkę Laisvės gynėjai ir LPVA atstovai iš visos Lietuvos (apie 80 narių) išsirikiavo Seimo rūmų vestibiulyje kur susirinkusius pasveikino tuometinis Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Lansbergis ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys. Jie, kartu su Krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Vidaus reikalų ministre Rita Tamašūniene, Policijos Generaliniu komisaru Renatu Požėla, atsargos brigados generolu Česlovu Jezersku apėjo rikiuote ir pasisveikino su visais gynėjų padalinių vadovais.

Seime vykstančiame iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime tradiciškai dalyvavo Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis pasveikino susitikimo dalyvius, Laisvės gynėjus ir pirmuosius nepriklausomos Lietuvos karius-savanorius. Renginio dalyviai ar jų artimieji budėjo prie Seimo ir kitų pilietinei visuomenei ir Lietuvos valstybingumui svarbių vietų 1991 m. sausio įvykių metu.

„Tuomet Jūs buvote pabūklų ir kalašnikovų taikiklyje. Dėkoju už tai, kad buvote drauge ir kad esate čia ir dabar šiandien. Liudykite savo patirtį Lietuvos valstybės labui. Aš liudiju savo prisiminimus iš Kauno, Sitkūnų ir Juragių. Tačiau šios priesaikos tarti tuomet man neteko – aš, Viktoras Pranckietis, jums liudijant, prisiekiu negailėdamas savo jėgų ir gyvybės, ginti Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę. <...> Priimkite mano priesaiką bent šiandien ir tepadeda mums Dievas“, – sveikinimo kalboje 1991 m. sausio 11 d. prisiekusių pirmųjų nepriklausomos Lietuvos karių-savanorių priesaiką citavo parlamento vadovas.

Po Seimo Pirmininko kalbos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos atstovai Seimo Pirmininkui įteikė Nepriklausomybės gynėjo ženklą, suteikiantį jam Nepriklausomybės gynėjo statusą. 1991 m. sausį Viktoras Pranckietis budėjo prie Lietuvos televizijos studijos Kaune, vėliau prie Sitkūnų radijo stoties ir Juragių televizijos retransliacijos stoties Kauno rajone.

Susirinkusius Laisvės gynėjus pasveikino ir Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. (pasveikinimas čia).

Šiltai buvo sutikti ir pagerbti Ukrainos nepriklausomybės gynėjai, kurie savo ruožtu įteikė atminimo ženklus aktyviems Lietuvos gynėjams.

Po Laisvės gynėjų dienos minėjimo visi LPVA nariai susirinko į Kunigo Algirdo Toliato vėl gyventi prikeltą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią. Kadangi bažnyčios bendruomenė dirba labai aktyviai, policijos veteranams teko susiburti bažnyčios požemiuose, kur  šiuo metu švyti įkurta nuolatinė šiuolaikinio sakralinio meno ekspozicija – JAV gyvenančio lietuvių kilmės menininko Ray Bartkaus dovanota 12 apaštalų instaliacija „12 RAMių“. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, Policijos vyriausiasis kapelionas Kunigas Algirdas Toliatas, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla ir VŠĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė.

Po šiltų ir gražių sveikinimų pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas ir bendraautorius Zurabas Džavachišvilis pristatė naują knygą „Pro miglą“. Pageidaujantys galėjo gauti autorių autografus su dedikacijomis.

LPVA Valdybos ir Vilniaus filialo nariai pasistengė, kad atvykusieji būtų sotūs ne tik dvasiškai, todėl po minėjimo visi susirinko prie vaišių stalo, kur galėjo pasivaišinti autorių kibinais, sultiniu, karšta kava, arbata ir saldumynais.

Renginys visiems LPVA nariams ir atvykusiems svečiams padarė neišdildomą įspūdį.

 

LPVA valdybos informacija