į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo metinis ataskaitinis susirinkimas

2019-12-18 vakarėjant į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato salę susirinko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) Vilniaus filialo nariai aptarti 2019 metais nuveiktus darbus. Nors daugelis dėl įvairių priežasčių ir negalėjo dalyvauti, salė buvo pilnutėlė. Į ataskaitinį susirinkimą atvyko ir LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, ekspirmininkas Kęstutis Tubis bei buvęs pirmasis asociacijos pirmininkas Stasys Bunokas. Susirinkusieji pirmininkus pagerbė audringais plojimais.

Gausiai susirinkusius Vilniaus filialo atsargos pareigūnus pasveikino salės šeimininkas, - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas  Saulius Gagas.

Suvedus dalyvių registracijos rezultatus konstatuota, kad kvorumas yra. Prieš pradedant susirinkimą naujai priimtiems asociacijos nariams LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas įteikė pažymėjimus ir nario ženklelius.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas susirinkusiems atsargos pareigūnams pristatė Vilniaus filialo 2019 metų veiklos ataskaitą. Jis paminėjo, kad per 2019 metus Vilniaus filialo narių skaičius visumoje liko stabilus, nors gana gausus pasyvių narių skaičius LPVA Valdybos sprendimu buvo išbrauktas iš asociacijos.

Vytautas Jonikas informavo apie LPVA aktyvų dalyvavimą Laisvės gynėjų minėjime ir kituose Sausio 13 minėjimo renginiuose. Jis paminėjo ypatingai aktyvų Lietuvos policijos veteranų asociacijos narių dalyvavimą sausio 12 d. Laisvės gynėjų susitikime- konferencijoje „Budėjimas naktyje“, kurioje dalyvavo beveik 140 LPVA narių, priminė, kad pranešėjo Vytauto Navicko pranešimas susilaukė salės audringų plojimų.

Vytautas Jonikas priminė, kad LPVA Valdyboje priėmus sprendimą į konferenciją pakviesti apdovanojamuosius Policijos pasižymėjimo ženklu „Už atliktą pareigą 1991 m.“ buvo pakviesti net 69 nariai apdovanojimui Seimo Konstitucijos salėje. Tai tikrai išskirtinis įvykis tiek LPVA veikloje, tiek daugelio narių gyvenime. Vytautas Jonikas priminė, kad ta pačia proga LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas įteikė LPVA Atminimo ženklus "Policijai-100" policijos veteranams. Susirinkę LPVA nariai dar kartą pasidžiaugė kolegų apdovanojimais pateiktose pranešimo nuotraukose.

Vytautas Jonikas taip pat informavo susirinkusius apie LPVA narių aktyvų dalyvavimą Valstybės atkūrimo - Vasario 16-sios, Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) minėjimuose, pakeliant visų Baltijos šalių vėliavas

Vytautas Jonikas taip pat priminė susirinkusiems apie LPVA Vilniaus filialo narių dalyvavimą šaudymo varžybose, renginyje „DAROM – 2019“, turistinę kelionę į Žemaitiją ir kitus renginius. Taip pat pateikė medžiagą apie Pirmojo Vidaus reikalų ministro Marijono Misiukonio 80 metų jubiliejų. Kartu plačiau papasakojo apie pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir pasieniečių klubu, apie susitikimus su Vidaus reikalų ministrais ir buvusiu bei naujai paskirtu Generaliniais policijos komisarais.

Vytautas Jonikas taip pat informavo susirinkimą apie tai, kad 2020 m. gegužės mėnesį LPVA sukanka 10 metų. Ta proga yra parengtas priemonių planas, pagal kurį numatyta gegužės mėnesį surengti konfereciją, išleiti knygą-albumą bei jubilienį 2020 metų kalendorių.

LPVA Vilniaus filialo finansinės veiklos audito ataskaitą pateikė Revizinės komisijos pirmininkė Danuta Lukoic. Ji konstatavo, kad LPVA Vilniaus filialas griežtai laikosi finansinės drausmės ir lėšas naudoja labai apgalvotai ir ekonomiškai.

Susirinkimas vienbalsiai patvirtino LPVA Vilniaus filialo metinę ataskaitą ir finansinės veiklos audito ataskaitą.

Naudodamasis proga Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas padėkojo aktyviausiems filialo nariams už aktyvią veiklą ir indėlį į LPVA veiklą bei įteikė padėkas: Robertui Daugėnui, Liucijai Borusevičienei, Algimantui Mauliui, Jevgenijui Piulskiui, ir Danieliui Dailidkai. Susirinkimo metu liko neįteiktos padėkos Laimučiui Antanui Didžiokui ir Kęstučiui Griškevičiui, kurie neturėjo galimybės atvykti į susirinkimą.

 

LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas po balsavimo dar kartą apžvelgė visos LPVA veiklos pagrindinius momentus bei informavo susirinkusius, jog 2019-12-19 Seime bus svarstomas įstatymo projektas dėl pareigūnų ir karių nusavintų pensijų dalies kompensavimo, t.y. numatyta grąžinti 10 procentų nusavintos sumos. Jis nuoširdžiai padėkojo visiems asociacijos nariams už jų aktyvumą.

Susirinkimo metu filialo nariams buvo išdalinti LPVA jubiliejiniai kalendoriai, kurie turėjo didelį pasisekimą.

Vytautas Jonikas taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems už palaikymą ir aktyvų dalyvavimą LPVA veikloje.

 

LPVA Vilniaus filialo informacija