į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA plėtra Aukštaitijoje


        LPVA Valdybos nariai, pirmininkas K. Tubis, S. Bunokas ir R. Variakojis 2014-02-27 dieną Zarasų PK patalpose susitiko su šio rajono policijos veteranais ir komisariato vadovybe. Susirinkę veteranai nutarė įsteigti asociacijos Zarasų filialą ir išsirinko filialo pirmininką Vytautą Bukelskį, valdybą bei revizorių. Veteranai buvo supažindinti su asociacijos tikslais, nuveiktais darbais ir artimiausiais planais. Numatyti artimiausi filialo veiklos etapai.
         Tą pačią dieną buvo organizuotas pirminis susitikimas su Utenos raj policijos veteranais, kurių susirinko virš 30-ties. Veteranai išsamiai buvo supažindinti su LPVA veikla, istorija, artimiausiais planais ir pasiūlyta tapti asociacijos nariais, įsteigiant atskirą Utenos filialą. Siūlymui pritarta vienbalsiai. Išrinkta iniciatyvinė grupė su vadovu Broniumi Kunigėliu. Visiems kandidatams buvo išdalinti anketos ir prašymų blankai dėl įstojimo į asociaciją.

 

LPVA informacija