į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA valdybos posėdis naujose patalpose

2016-07-11

 

Š.m. liepos 11 d. LPVA valdybos posėdis vyko naujose patalpose, adresu Verkių g. 3B, Vilniuje. Posėdyje dalyvavo didžioji dalis LPVA valdybos narių bei LPVA Laisvės gynimo atminimo komiteto pirmininkas Petras Liubertas bei Ramutis Oleka. 

Pasitarimo metu buvo aptarti einamieji LPVA veiklos klausimai. V. Navickas  informavo dalyvius jog Lietuvos Respublikos Seimui pateikto "Pareigūnų ir karių nusavintų valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projekto" svarstymas atidėtas rudens sesijai ir pagrindiniu komitetu paskirtas Finansų ir biudžeto komitetas. Bendru sutarimu buvo nuspręsta ir toliau ieškoti būdų daryti spaudimą komiteto nariams, kad būtų pritarta pateiktam projektui.

Šiuo metu LPVA pradeda dalyvavimą ir projektinėje veikloje bei numato dalyvauti dviejuose investiciniuose projektuose - tai „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ bei projekte "54+", kuriuo numatoma finansuoti vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, taip pat jų mokymus ir konsultacijas. 

Siekiant aktyvinti LPVA veiklą bei reprezentuoti Lietuvos policiją Laisvės gynimo komiteto nariai, kartu su Istorijos mokytojų asociacija sutarė organizuoti rašinių apie Lietuvos policiją konkursą bei skirti apdovanojimus šio konkurso nugalėtojems. Taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su Lietuvos policijos 100-mečio minėjimo renginiais. Priimtas sprendimas dalyvauti Medininkų žudynių minėjimo renginiuose, pagerbiant žuvusius pareigūnus.

Buvo aptarti ir kiti aktualūs LPVA veiklos klausimai.

 

LPVA valdybos informacija