į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Marijono Misiukonio memuarai – jau knygynuose

Praėjusią savaitę įvyko buvusių bendražygių – pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos generalinio komisaro Petro Liuberto, buvusio policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) pirmininko Vytauto Navicko – susitikimas su pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministru Marijonu Misiukoniu.

Įdomiausia susitikimo dalis buvo pašnekesys apie ką tik išleistą M. Misiukonio knygą „Lemtingi metai. VRM istoriniuose įvykiuose“.

Knygoje prisimenamas jau įėjęs į istoriją metas po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir visi jos pareigūnai po Nepriklausomybės Akto paskelbimo buvo aktyvūs istorinių įvykių dalyviai ir liudininkai. Pareigūnai tyrė nusikaltimus, gesino gaisrus, neleido įsivyrauti chaosui ir anarchijai viešose vietose, gynė visuomenės rimtį ir žmonių saugumą. Pareigūnų darbą sunkino ta aplinkybė, kad TSRS ginkluotosios pajėgos ir kai kurios destruktyviai besielgusių žmonių grupės mėgino perimti gatvių, viešųjų vietų ir judėjimo kontrolę. Savo knygoje parodau, kad pareigūnams valstybingumo atkūrimo laikotarpis buvo nelengvas ir sudėtingas, nes reikėjo perkainoti vertybes, įsiklausyti į būtinumą tarnauti žmogui ir visuomenei, vykdyti tik atgavusios nepriklausomybę Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nebuvo lengva, bet pareigūnai, nors veikiami priešiškų jėgų, neskilo ir nenuėjo tarnauti Lietuvos nepriklausomybės priešininkams. Kai kurie pareigūnai, būdami Lietuvos valstybingumo kūrėjų pusėje, sumokėjo aukščiausią kainą – paaukojo gyvybę“, – rašo M. Misiukonis knygos pratarmėje.

Knygoje perskaitysime apie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovų santykius su tuomete TSRS VRM ir jos vadovais bei kariškiais. Kaip sakoma, iš pirmų lūpų sužinosime Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vadovų poziciją.

Ne tik jaunimui, bet ir vyresniems, menantiems anuos įvykius, turėtų būti įdomu paskaityti apie grėsmės, kurios buvo kilusios mūsų šaliai ekonominės blokados sąlygomis, TSRS karinių pajėgų bandymus perimti į savo rankas Lietuvos kontrolę.

Nemažai vietos knygoje skiriama 1991-ųjų sausio įvykiams. Autorius – pats aukščiausias to meto VRM pareigūnas – atskleidžia mūsų pareigūnų darbą ginant Aukščiausiąją Tarybą, Lietuvos radiją ir televiziją bei Vilniaus televizijos bokštą.

„Išaugęs žmonių politinis ir socialinis aktyvumas, nusikaltimų ir kitų negatyvių įvykių mažėjimas parodė, kad pareigūnai situaciją Lietuvos Respublikoje valdė ir kontroliavo“, – rašo M. Misiukonis.

Knygą galima įsigyti leidyklos „Mintis“ knygyne (Z. Sierakausko g. 15 Vilniuje, tel. pasiteirauti +370 5 2333 444) ir kituose šalies knygynuose. 

Susitikime aptartos galimybės M. Misiukonio knygą pristatyti LPVA narių susitikimuose (apie tai bus papildomai informuojama) bei ir kiti asociacijos veiklos klausimai.

 

LPVA valdybos informacija