į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Tęsiasi LPVA plėtra

Š.m. sausio 28 d. Kaune susirinko buvę policijos pareigūnai. Į susitikimą buvo pakviesti ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai. LPVA atstovavo Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) valdybos pirmininkas K.Tubis kartu su valdybos nariais V. Grigaravičiumi, R.Variakoju, S.Bunoku ir B.Oleku. Susirinkimo metu LPVA vadovai pristatė LPVA tikslus ir uždavinius, papasakojo apie vykdomą veiklą ir artimiausius tikslus. Susirinkę Kauno veteranai bendru sutarimu priėmė sprendimą steigti LPVA Kauno filialą, o filialo pirmininku išrinko buvusį Kauno apskryties policijos komisariato viršininko pavaduotoją Antaną Gaižauską.