į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Vilkaviškyje įsteigtas LPVA filialas

2014-11-07

 

Šių metų lapkričio 7 d. Vilkaviškio PK patalpose įvyko LPVA Vilkaviškio filialo steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 20 Vilkaviškio rajono veteranų. Susirinkime dalyvavo ir LPVA valdybos pirmininko pavaduotojas Stasys Bunokas. Balsų dauguma filialo nariai išsirinko pirmininką, juo tapo Juozas Grybauskas. Taip pat buvo išrinkta valdyba, kurios nariais tapo Česlovas Dulskis, Vitalijus Šidiškis, Rasutė Kryževičienė, Algimantas Gumauskas ir Kęstutis Vitkauskas. Filialo revizore išrinkta Ona Janina Paunksnienė.

Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su artimiausias asociacijos darbais pensijų klausimais, taip pat buvo atsakyta į veteranų pateiktus klausimus. Filialo pirmininkui įteiktas naujai pagamintas filialo spaudas bei kiti filialo veiklai būtini dokumentai.

 

 

LPVA valdybos informacija