į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Vizija dėl policijos ateities. Policijos generalinio komisaro kreipimasis į policijos bendruomenę

Mieli kolegos,

džiaugiuosi pagaliau turėdamas galimybę kreiptis į kiekvieną iš jūsų ir pateikti savo trumpą viziją, kaip aš įsivaizduoju tolimesnį šalies policijos vystymąsi.

Visų pirma, noriu jus informuoti, kad artimiausiu metu bus sukurta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri parengs policijos plėtros programos 2020 – 2024 m. projektą. Darbo grupėje bus atstovai iš policijos, Vidaus reikalų ministerijos, profesinių sąjungų, policijos veteranų, kitų socialinių partnerių. Taip pat išklausysime visų suinteresuotų ir giminingų institucijų, t. y. prokuratūros, teismų, savivaldos ir kt. nuomonę. Darbo grupės veikla ir sprendimai bus derinami su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Mano siekis – kad valstybė prisidėtų prie šios programos parengimo, palaikytų jos įgyvendinimą, įsipareigotų remti ją finansiškai, o mes, kaip policija, įsipareigotumėme užtikrinti visuomenės saugumą bei konkrečių mums pavestų funkcijų vykdymą.

Man labai svarbu įtraukti ir policijos bendruomenę, todėl pažadu, kad bus girdimas ir jūsų balsas, o kiekvienam darbuotojui bus suteikta galimybė pateikti savo siūlymus. Vienas iš komunikacinių būdų – specialus idėjų banko kanalas, kuriuo galėsite teikti savo siūlymus.

Parengtos programos projektą ketinu pristatyti visose šalies policijos įstaigose, kur norėsiu išgirsti ir jūsų vertinimus, nuomonę, argumentus.

Kartu su programa bus patvirtintas ir priemonių planas su konkrečiais terminais. Taip pat bus teikiama informacija apie tarpinius programos įgyvendinimo rezultatus.

Pagrindinės programos strateginės kryptys:

- vietoj 16 juridinių asmenų – vienas juridinis asmuo – Policijos departamentas prie VRM.

- vietoj 10 apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų – 5 apygardos.

Tikėtina, neišvengsime ir vidinių struktūrinių pokyčių, juos pirmiausia norėčiau pradėti nuo Policijos departamento ir specializuotų policijos įstaigų. Pagrindiniai tikslai – valdymo funkcijų optimizavimas, veiklos efektyvinimas ir finansinio efekto paieška. Tam tikrų priemonių įtraukimą į šią programą lems dviejų (policijos sistemos veiklos ir finansinio) auditų rezultatai bei kiti darbai, dėl kurių sprendimai bus priimti artimiausiu metu.

Šiuos bei kitus pokyčius padės įgyvendinti profesionali, policijos organizacijai lojali komanda, taip pat labai svarbus ir kiekvieno iš jūsų balsas. Esu numatęs ir tam tikrų pasikeitimų savo artimiausioje komandoje.

Dar vienas iš planuojamų darbų – vadovų rezervo atkūrimas, kuris bus formuojamas visiems aiškiais ir skaidriais kriterijais, kas leistų ugdyti ir ruošti šiuolaikinius modernios organizacijos vadovus.

Kviečiu visus vienytis ir prisidėti prie dar efektyvesnės organizacijos sukūrimo. Kartu sukurkime tokią policiją, kuria galėtumėme didžiuotis patys ir kuri būtų pajėgi įgyvendinti visuomenės keliamus lūkesčius.

 

Renatas Požėla
Policijos generalinis komisaras