į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Akistata su Pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos generaliniu komisaru

Po vykusio Vilniuje Lietuvos policijos veteranų asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo su  Nepriklausomos Lietuvos pirmuoju policijos generaliniu komisaru Petru Liubertu sutarėm, kad atvažiuos į Mažeikius. Pristatys savo knygą „ Tamsios aukštumos“  LTSR milicija 1940 – 1987 metais.

Miesto bibliotekos direktorė Alina Bernotienė mūsų renginiui paskyrė datą ir išleido informaciniame puslapyje skelbimą-kvietimą.  Gegužės 3 d. 16 val. į miesto bibliotekos salę buvo sukviesti LPVA atsargos pareigūnai, policijos veteranai, PK pareigūnai, gimnazistai, miesto gyventojai, istorikai ir visi kas domisi mūsų praeitimi.  Salė buvo pilna. Mūsų gerbiamas svečias buvo puikios nuotaikos. Susirinkusiems pasakojo kas sudėta į jo parašytą knygą. Klausydami mūsų praeities, ne vienam kilo klausimų. Gerb. generalinis komisaras su malonumu atsakinėjo, pasakojo remdamasis istoriniais dokumentais, bei mūsų pačių  pareigūnų prisiminimais. Salėje buvo atsargos pareigūnai, kurie tą laikotarpį prisimena, patys tuo metu tarnavo, tai Steponas Builovas, Jonas Skėtrys, Jonas Paplauskas, Antanas Šidlauskas, Vaclovas Krapauskas . Kiek jaunesni kolegos Stanislovas Mikulskis, kuris tuo metu dirbo Kriminalinės paieškos skyriaus viršininku, nežinybinės tarnybos pareigūnas Stanislovas Pocius, kriminalinio skyriaus pareigūnas Albinas Sujeta, Ildefonsas Kubilius, Virgilijus Gricius, naftos priešgaisrinės tarnybos pareigūnas Aleksas Markulis, pasų stalo, migracijos tarnybos specialistė Janina Reivytytė.  Apylinkės inspektorių skyriaus vadovė Dalina Šulcienė, pataisos  inspekcijos vyresn. Danutė Mockienė, operatyvinio skyriaus vairuotojas Jonas Strikaitis, VRS viršininkas, PK vadovas Česlovas Čyžas,  pavaduotojas Jonas Adomaitis ,  personalo vadovas Vacius Petraukas.

Gera buvo matyti, kad mūsų istorija domisi ir Mažeikių  bendruomenės nariai. Atsargos pareigūnai  atėjo kartu su šeimos nariais. Salėje buvo rajoninė televizija, spaudos atstovai laikraščių „Būdas žemaičių“, „Santarvė“

Generalinis komisaras naujiems LPVA filialo nariams įteikė nario pažymėjimus : Antanui Šidlauskui, šimtajam filialo nariui Ričardui Norvaišai, bei pratęstus pažymėjimus Vaciui Petrauskui , Česlovui Čyžui.

Pasveikinti gegužės mėnesio jubiliatai. Garbinu  75 gimtadieniu pasveikintas Jonas Paplauskas, 60 jubiliejumi Juozas Rudgalvis. Kolegoms palinkėta , kad bėgantis gyvenimas  darytu juos turtingais pragyventais metais.

Miesto bibliotekos kolektyvas mūsų svečiui įteikė dovanėlę, o generalinis komisaras bibliotekai užrašė palinkėjimus ir savo knygą palikto prisiminimui.  Kiekvienam asmeniškai renginio dalyviui savo knygoje  gerb. Petras Liubertas   paliko po palinkėjimą.

Kolegos su svečiu dar pasišnekučiavo prie arbatos puodelio

Padėkota gerb. Komisarui Petrui Liubertui už įdomų knygos pristatymą, įteiktas protėjos žiedas.

Mums pasisekė, kad galėjom būti istorinio susitikimo dalimi.

 

LPVA Mažeikių filialo informacija