į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Ataskaitinis veteranų susirinkimas

Kovo 30 d. Policijos departamente vyko ataskaitinis rinkiminis Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) susirinkimas. Į renginį atvyko ir labai garbingų svečių – Vyriausybės kancleris buvęs kolega Algirdas Stončaitis, pirmasis atkurtos Lietuvos vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis, pirmasis generalinis komisaras Petras Liubertas.

 

Tai svarbus renginys – už praėjusių metų darbus atsiskaitė valdyba ir revizijos komisija, buvo išrinkti nauji valdymo organai.

LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas renginį pradėjo nuo malonių dalykų – įteikė pažymėjimus naujiems asociacijos nariams.

Viena iš svarbiausių tokio susirinkimo dalių – valdybos pirmininko metinė ataskaita.

V. Navickas apžvelgė asociacijos plėtrą. Kitais metais 10-metį minėsianti organizacija 2018-aisiais pasipildė 115 naujų narių, labiausiai augo Vilniaus, Kauno, Mažeikių ir Panevėžio filialai.

   

Dvylika LPVA narių, išėjusių Anapilin 2018-aisiais, pagerbti tylos minute.

Apžvelgdamas komitetų veiklą, LPVA pirmininkas kaip produktyviai dirbantį pirmiausiai paminėjo Lietuvos laisvės atgimimo atminimo komitetą, Komunikacijos komiteto pirmininką Vytautą Žemionį, tradicijų puoselėjimu besirūpinančią Zitą Gaižauskienę, Danutę Mockienę..

Kaip ir kasmet, policijos veteranai dalyvavo Laisvės gynėjų, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Valstybės dienos, Medininkų tragedijos  minėjimuose, Policijos dienos šventėje, vidaus reikalų sistemos ir veteranų sąskrydžiuose, jau tradicinėse šaudymo varžybose ir daugelyje kitų renginių.

Įsimintinas ir ąžuoliukų sodinimas tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose, apsilankymas Anykščiuose, policijos 100-mečio minėjimas Vyriausybėje.

Be to, remiant LPVA išleistos dvi istorinės knygos – M. Misiukonio atsiminimai „Lemtingi metai“ ir P. Liuberto "Tamsios aukštumos. LTSR milicija 1940-1987"

Kaip vis dar neišspręstas problemas V. Navickas įvardijo pensijų kompensavimą ir indeksavimą, mentoriaus teisinio statuso apibrėžimą ,galimybes atsargos pareigūnams būti deleguotiems į tarptautines misijas,veteranų medicininio ir reabilitacinio gydymo galimybių išplėtimas ir kt.

Apibendrindamas pirmininkas pabrėžė, kad LPVA yra reikalinga, nes rūpinasi ne tik savo nariais, bet ir atstovauja keliolikai tūkstančių statutinių pareigūnų, gindama jų interesus.

Pastarąja mintį akcentavo ir A. Stončaitis. Jis pabrėžė, kad „veteranai Vyriausybėje ir Vidaus reikalų ministerijoje yra girdimi“ – Vyriausybėje jau registruotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas teisės akto projektas dėl pensijų kompensavimo, artimiausiu metu jis bus svarstomas Vyriausybėje ir teikiamas Seimui.

A. Stončaitis atkreipė dėmesį į neišnaudojamas organizacijos plėtros galimybes, ypač didžiuosiuose miestuose.

Svečias taip pat priminė idėją Lietuvos policijos mokykloje įvesti ciklą paskaitų, skirtų mūsų istorijai.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas, jau ne pirmą kartą atvykęs į LPVA renginį, džiaugėsi, kad veteranų asociacija stiprėja ir kvietė veteranus bei tarnaujančius pareigūnus palaikyti vieniems kitus.

LPVA pirmininkui V. Navickui generalinio komisaro pavaduotojas įteikė Policijos atminimo medalį „Už paramą policijai“, o nusipelnusiems veteranams- Policijos generalinio komisaro padėkas.

VRM atstovas A. Šakočius kvietė veteranus filialuose aktyviau burtis savanoriškai veiklai ir įteikė vidaus reikalų ministro padėkas.

M. Misiukonis papasakojo su knyga apvažiavęs visas apskritis, po susitikimų su veteranais kilę idėjų ir žadėjo jas įgyvendinti.

Su jubiliejiniais gimtadieniais pasveikinti LPVA nariai, kuriems įteiktos LPVA padėkos,atminimo dovanos.

Visai neseniai pagamintos LPVA gairelės įteiktos valdybos nariams, o pirmininkui V. Navickui – jis tiek daug dirba, kad neturi kada pasivaikščioti po miestą, knyga apie besikeičiantį Vilnių.

Kaip reikalauja procedūra, atsistatydino LPVA valdyba ir Revizijos komisija.

Šie valdymo organai buvo renkami iš naujo.

Naujoje valdyboje – nauji nariai ir pažįstami veidai: pirmininkas Vytautas Navickas, pirmininko pavaduotojai Stanislovas Liutkevičius, Vytautas Žemionis ir Vytautas Jonikas, iždininkas Petras Burdelis, sekretorė Alicija Zacharevič, nariai Josifas Urbanas, Robertas Daugėnas, Alvydas Šakočius, Darius Grebliauskas ir Romas Oželis.

Revizinė komisija – Stasys Bunokas, Kęstutis Griškevičius ir Vydmantas Mikučionis.

LPVA komitetų pirmininkus ir narius skirs bei tvirtins LPVA valdyba.

 

SUSIRINKIMO NUOTRAUKOS

 

LPVA valdybos informacija