į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Informacinis pranešimas

2015-07-30

 

Informuojame, kad 2015m.liepos 30 d.vyko LPVA valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi keli aktualūs Asociacijos veiklos klausimai. Vienas iš svarstytų klausimų, buvo LPVA valdybai pateiktas pirmininko Kęstučio Tubio atsistatydinimo prašymas. Dėl visiems žinomų priežasčių (išrinktas Anykščių rajono savivaldybės meru) K. Tubis pasiprašė atleidžiamas iš LPVA pirmininko pareigų. Valdybos nariai balsų dauguma pritarė K.Tubio atsistatydinimui. Vadovaujantis LPVA įstatais,buvo nuspręsta, iki visuotinio susirinkimo, paskirti laikinąjį LPVA pirmininką. Laikinai eiti LPVA pirmininko pareigas, buvo pasiūlytas LPVA Valdybos narys Vytautas Navickas, kurio kandidatūrai balsų dauguma buvo pritarta. Posėdžio metu buvo svarstoma, kad būtina paprastinti šiuo metu galiojančius LPVA įstatus parengiant naujos redakcijos LPVA įstatų projektą ir teikti jį svarstyti visuotiniam LPVA susirinkimui. Tuomet nustatyti visuotinio susirinkimo datą ir darbotvarkę.

Su naujos redakcijos įstatų projektu LPVA filialų nariai bus supažindinti.

 

LPVA valdybos informacija