į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Iškilmingai paminėtos 25-osios Lietuvos policijos įstatymo priėmimo metinės

2015-12-11

 

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko konferencija, skirta Lietuvos policijos įstatymo 25-mečiui paminėti. Jos metu apžvelgtas šio  įstatymo rengimo laikmetis ir aplinkybės, pasidalinta įžvalgomis apie jo reikšmę šalies valstybingumui.

 

Kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA) organizuotame renginyje dalyvavo VRM ir policijos vadovybė, pirmieji nepriklausomai Lietuvai prisiekę policijos komisarai, Policijos įstatymo rengime dalyvavę asmenys, buvę vidaus reikalų ministrai, teritorinių policijos įstaigų vadovai, LPVA valdybos nariai ir kiti svečiai.

 

„Sprendimai, kurie buvo priimti prieš 25-erius metus, nebuvo paprasti. Siekiant pokyčių ir progreso visuomet susiduriama su kliūtimis, tačiau džiugu, kad jos yra įveikiamos remiantis demokratiniais principais. Tuomet buvo žengtas prasmingas žingsnis, kuris tapo pagrindu esamai policijos veiklos filosofijai, tapo nuoroda į teisingą kelią“, – tardamas sveikinimo žodį renginio metu sakė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis.

 

Ministras padėkojo pirmiesiems nepriklausomai Lietuvai prisiekusiems policijos komisarams ir visiems, kurie savo sprendimais ir darbu anuomet prisidėjo prie Policijos įstatymo priėmimo. Tarnaujantiems pareigūnams jis palinkėjo puoselėti tai, kas sukurta, visuomet žvelgiant į priekį, turėti tikslą ir jo siekti.

 

Renginio metu ministras S. Skvernelis taip pat įteikė apdovanojimą pirmajam nepriklausomai Lietuvai prisiekusiam generaliniam komisarui Petrui Liubertui – jis apdovanotas VRM garbės ženklu „Už nuopelnus vidaus reikalų sistemai“.

 

Susirinkusiuosius taip pat pasveikino pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis, kuris pasidalino vertingais prisiminimais apie Policijos įstatymo priėmimo laikmetį ir aplinkybes.

 

P. Liubertas, kuris tuo laikmečiu buvo Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento generalinis komisaras, apžvelgė įstatymo ir visos vidaus reikalų sistemos vaidmenį atkuriant ir įtvirtinant šalies valstybingumą.

 

Konferencijoje dalyvavęs istorikas, prof. dr. Alfredas Bumblauskas skaitė pranešimą „Ką vadinti vidaus reikalų istorija?“, kuriame Policijos įstatymo priėmimo laikmetį apžvelgė iš platesnės istorinės perspektyvos.

 

LPVA vardu renginio metu pasisakė šios organizacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas –  P. Liubertui jis įteikė pirmąjį LPVA Garbės nario pažymėjimą.

 

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas buvo priimtas 1990 m. gruodžio 11 d. Jis apibrėžė policijos veikimo sritį ir funkcijas, numatė, jog policijos veikla turi būti grindžiama demokratijos, humanizmo, teisėtumo, socialinio teisingumo principais.

 

VRM informacija