į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Kviečiame į tradicinės šaudymo varžybas

Kaip ir kiekvienais metais Policijos departamentas prie VRM kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija rengia Lietuvos policijos sistemos senjorų šaudymo varžybas.

Varžybų tikslas –  populiarinti šaudymo sportą tarp policijos sistemos pareigūnų, darbuotojų ir pensininkų, pagyvinti vyresnio amžiaus kolegų bendravimą, plėsti ryšius tarp vidaus reikalų sistemos pensininkų, nustatyti geriausius senjorus, kurie galėtų atstovauti Lietuvos policijai įvairiuose renginiuose, susijusiuose su šaudymo varžybomis.

 

Varžybas organizuoja ir joms vadovauja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Žmogiškųjų išteklių valdyba kartu su Lietuvos policijos veteranų asociacija.

Varžybos rengiamos 2018 m. balandžio 5 d. Policijos departamento šaudymo tire (T. Kosciuškos g. 7, Vilnius). Paraiškų patikslinimas varžybų vietoje nuo 9 iki 9.45 val. Varžybų pradžia – 10 val.

Varžybose gali dalyvauti visų Lietuvos policijos įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, gimę iki 1968 metų, vidaus reikalų sistemos pensininkai. Taip pat kviečiamos dalyvauti ir moterys.

Dalyviai skirstomi į tris grupes:

1. dirbantys policijos sistemoje pareigūnai ir darbuotojai (vyrai);

2. vidaus tarnybos sistemos pensininkai (vyrai);

3. moterys (bendra grupė).

Vidaus tarnybos sistemos pensininkams amžiaus cenzas netaikomas.

Kiekvienai policijos įstaigai gali atstovauti ne daugiau kaip 3 dirbantys asmenys.

Kiekvienam Lietuvos policijos veteranų filialui gali atstovauti ne daugiau kaip 3 vidaus reikalų sistemos pensininkai.

Preliminarios paraiškos pateikiamos iki š. m. balandžio 3 d. Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybai elektroniniu paštu petras.pranckunas@policija.lt. Varžybų dieną naujos komandos neregistruojamos, vyks tik iki nurodytos datos užsiregistravusių komandų paraiškų patikslinimas.

Vidaus reikalų sistemos pensininkai, pageidaujantys dalyvauti varžybose, gali teikti paraiškas iki nurodytos dienos elektroniniu paštu tiesiogiai organizatoriams, kreiptis į Lietuvos policijos veteranų asociacijos filialą arba policijos įstaigos sporto instruktorių pagal savo gyvenamąją vietą.

Pateikdamas paraišką, dalyvis kartu patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su varžybų sąlygomis, žino saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu taisykles bei įsipareigoja laikytis šaudykloje nustatytos tvarkos.

Dalyviai, nepateikę preliminarių paraiškų, varžybų dieną neregistruojami.

 

Daugiau informacijos apie varžybas, jų taisykles rasite nuostatuose paspaudę šią nuorodą:

LIETUVOS POLICIJOS SISTEMOS SENJORŲ ŠAUDYMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

LPVA valdybos informacija