į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranai - Lietuvos policijos ir visuomenės šventėje Panevėžyje

2017-09-23

 

Po 10 metų Lietuvos policijos ir visuomenės šventė grįžo į Panevėžį. Policijos- Angelų sargų minėjimo šventėje dalyvavo ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai Vytautas Jonikas (Vilniaus filialo vadovas) ir Petras Burdelis (Projektų komiteto pirmininkas). Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus Katedroje. Po jų 11.45 val. visi šventės dalyviai išsirikiavo šventinėje kolonoje. Tai apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atstovai su apskrities policijos vėliavomis, Kauno policijos mokyklos kursantai, svečiai iš Vokietijos policijos, Lenkijos, Estijos ir Latvijos bei Lietuvos policijos veteranai. Koloną užbaigė kinologų būrys su savo augintiniais. Visa gausi kolona, lydima Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro nužygiavo į Laisvės aikštę. Laisvės aikštėje apdovanojimus nusipelniusiems policijos darbuotojams ir visuomenės atstovams įteikė Prezidentės atstovė, Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, užsienio šalių atstovai bei kitų žinybų vadovai. Po iškilmingų apdovanojimų Lietuvos policijos mokyklos kursantai davė priesaiką valstybei.

Netrukus po to uždarytoje Elektros gatvėje prasidėjo veiksmas. Policijos pareigūnai pademonstravo kaip priverstinio stabdymo priemone – vadinamuoju „ežiu“ yra sustabdomas automobilis bei išdaužus transporto priemonės stiklus sulaikomi nusikaltėliai. Kiek vėliau savo pasirodymą surengė ir kinologai. Susirinkę žiūrovai galėjo išvysti kaip tarnybiniai šunys sulaiko pasipriešinti arba sprukti bandančius asmenis. Labai didelį susidomėjimą sukėlė savo pasirodymu raitoji policija. Taip pat vykdyta ir narkotinių medžiagų paieškos demonstracija

Ne mažesnį susidomėjimą sukėlė ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos stendas, kurį organizavo LPVA Panevėžio filialo nariai Virginijus Klanauskas, Rimantas Gelažnikas,. Filialo nariai suorganizavo įvairių tarnybų uniforminės aprangos parodą, pateikė informaciją apie LPVA bei demonstravo kai kurią kelių policijos techniką bei technines priemones.

Vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną maloniai nustebino prie LPVA stendo surengtas mini spektaklis su kelių policijos patruliu.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos stendu labai susidomėjo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas Požėla, kadangi stende puikavosi ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos karininko uniforma bei istorinė informacija apie ikikarinės Lietuvos sienos apsaugos tarnybos Biržų regiono darbuotojus, tame tarpe ir Virginijaus Klaniausko senelį.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba nuoširdžiai dėkoja LPVA Panevėžio filialo darbuotojams Virginijui Klaniauskui ir Rimantui Gelažnikui, Vytautui Jukoniui, Vidmantui Norkevičiui, Juozui Bubinui, rėmėjoms Reginai Bučinskienei ir Elonai Kelerienei už gerai suorganizuotą LPVA stendą ir šaunų jo pristatymą.

 

LPVA valdybos informacija