į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacija mini savo 10-metį

Penktadienį, rugpjūčio 14-ąją, Policijos departamento salė tradiciškai priėmė daug garbių svečių: čia vyko kasmetinis Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) ataskaitinis visuotinis susirinkimas ir anaiptol ne kasmetinis LPVA 10-mečio minėjimas. Tiesa, šis minėjimas turėjo įvykti dar gegužės mėnesį, tačiau dėl žinomų priežasčių nusikėlė į rugpjūtį.

Šventinį susitikimą pradėjo LPVA valdybos pirmininkas V. Navickas, pirmiausia pasveikinęs kolegas veteranus su gražiu, prasmingu asociacijos jubiliejumi ir padėkojęs atvykusiems į minėjimą garbingiems svečiams: Vyriausybės Kancleriui Algirdui Stončaičiui, vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei, VRM kancleriui Valdemar Urban, policijos generalinio komisaro funkcijas atliekančiam Sauliui Tamulevičiui, kitiems esamiems ir buvusiems pareigūnams, giminingų organizacijų atstovams.

Savo pranešime V. Navickas akcentavo: „Mes, veteranai, visada buvome ir tebesame nenuoramos. Ką darysi, prigimties, būdo, dešimtmečius ugdytų profesinių savybių pakeisti neįmanoma, todėl ir šiandien, perdavę estafetę jaunoms pareigūnų kartoms, neleidžiame sau atsipalaiduoti, stengiamės aktyviai veikti: kolegiškai, nevengdami dalykinės kritikos, remdamiesi profesine ir gyvenimiška patirtimi pasisakome apie raidos procesus Lietuvos policijoje, esant reikalui, teikiame konkrečią pagalbą Policijos departamento ir įstaigų vadovams. Todėl tikime, kad Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento vadovybė tinkamai vertina mūsų potencialą ir ateityje tokių sąlyčio taškų, konkrečios veiklos gairių bus vis daugiau. (...) Mūsų veteranai – aktyvūs piliečiai, savo tėvynės patriotai, kuriems ne „tas pats“, kokią valstybę kuriame ir kokią ją paliksime ainiams. Todėl veteranai pirmiausia atlieka skirtingų kartų „jungiamosios grandies“ misiją, akcentuoja istorinę „institucinę“ atmintį, užtikrina laiko patikrintų vertybių perimamumą. Taip pat buvę pareigūnai aktyviai įtraukiami į policijos sistemos tobulinimo, koregavimo procesus. Tą liudija kad ir Patariamosios kolegijos įsteigimas, veteranų dalyvavimas etikos komisijų darbe, VRM sistemos pareigūnų sąskrydžiuose. Negaliu nepaminėti ir tokios svarbios, LPVA sugeneruotos ir kitų organizacijų bei piliečių palaikytos idėjos, kaip Sausio 13-osios pripažinimas valstybės švente, galime tik didžiuotis ir džiaugtis, kad šiai idėjai pritarta.“

V. Navickas taip pat pristatė susirinkusiems šiai progai parengtą ir išleistą leidinį „10 metų kartu“.

Minėjimo svečiai taip pat negailėjo veteranams gražių, prasmingų linkėjimų. Vyriausybės Kancleris Algirdas Stončaitis, pats būdamas veteranas, pabrėžė, jog LPVA sukūrimas – vienas iš prasmingiausių projektų, kuriuos pavyko įgyvendinti, nes svarbiausia, kad baigę aktyvią veiklą pareigūnai nesijaustų nustumti, nes dėl savo tarnybos specifikos jiems yra sunkiausia iš naujo adaptuotis visuomenėje. Anot Kanclerio, šiandien asociacija – rimtas tiek valdžios, tiek visuomenės partneris, tradicijų, istorinės institucinės atminties saugotoja.

Ministrė Rita Tamašunienė šiltai pasveikino visus asociacijos narius 10-ųjų metinių proga ir pasidžiaugė matydama visus sveikus ir kaip visada aktyvius. Pažymėjusi labai svarbų LPVA vaidmenį policijos (ir ne tik) gyvenime, teigiamą „lobistinę“ veiklą, ministrė palinkėjo visiems stiprios sveikatos ir dar kartą patvirtino, kad ir minsiterija, ir Policijos departamentas labai teigiamai vertina LPVA atliekamą misiją jungiant pareigūnų kartas.

Svariai nuskambėjo ir einančio Lietuvos policijos generalinio komisaro pareigas, generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Tamulevičiaus žodžiai apie glaudų bendradarbiavimą su LPVA įvairiais formatais, taip pat Patariamosios kolegijos veikloje.

LPVA narius taip pat sveikino giminingų organizacijų atstovai. Visi renginio svečiai padovanojo „jubiliatams“ daug gražių, prasmingų dovanų, įteikė aktyviausiems veteranams Ministro Pirmininko, vidaus reikalų ministrės, policijos generalinio komisaro ir kitų organizacijų padėkos raštus bei atminimo dovanas.

 

 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacija

Nuortaukų autorius Eugenijus Onaitis