į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narius priėmė policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

2015-12-21

 

Šiandien Policijos departamente prie VRM Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narius priėmė policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Susitikime dalyvavo LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, Stasys Bunokas, Stanislovas Liutkevičius, Vytautas Grigaravičius, Kęstutis Tubis, Vytautas Jonikas ir Vytautas Žemionis. Susitikime dalyvavo ir Policijos depratamento Personalo valdybos viršininkas Tomas Bikmanas.

Priėmimo metu LPVA valdybos pirminkas V. Navickas informavo policijos generalinį komisarą apie LPVA nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus. Padėkojo policijos departamento vadovui už paramą vystant LPVA veiklą bei paprašė ir toliau pagelbėti vystant LPVA plėtrą regionuose, suteikiant visokiaropą paramą steigiant naujus LPVA filialus.

Policijos generalinis komisaras pritarė LPVA veiklos plėtrai, pažymėjo, kad LPVA turėtų būti viena pagrindinių Lietuvos policijos veteranus vienijančią visuomenine organizacija, kuri kompetentingai atstovautų savo narius ir spręstų jų problemas bei padėtų jiems sunkiais gyvenimo momentais.

Trumpai buvo apžvelgta šiuo metu policijos sistemoje vykdoma refoma, pažymėta, kad laukia nelengvi sprendimai dėl esamų pareigūnų tolesnio darbo. Daugelis pareigybių nebebus statutinės, didžioji dalis pareigūnų iš kabinetų turės pakeisti darbą kabinete į darbą gatvėje. 

Baigiantis susitikimui LPVA valdybos pirmininkas pasveikino policijos vadovą su artėjančiomis šventėmis, įteikė policijos generaliniam komisarui LPVA 2016 metų kalendorių bei palinkėjo sėkmės vykdant policijos refomas. Savo ruožtu policijos generalinis komisaras palinkėjo LPVA nariams ir toliau tęsti numatytą veiklą, atstovauti savo narių interesus bei toliau vykdyti LPVA plėtrą, kurią pažadėjo pagal išgales remti.

Tą pačią dieną, tęsiant daugiametę tradiciją, policijos generalinis komisaras sukvietė ir buvusius padalinių vadovus bei pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis. Susitikime dalyvavo ir vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, kuris taip pat prisijungė prie šventinių sveikinimų.

 

LPVA informacija